Debatt:

Tromsø må si ja, ikke nei til muligheter

Konsekvensen av å ha en nei-holdning til gode næringsprosjekter er mindre verdiskaping og økt fraflytting, mener Anders Tørresen, Leder i Tromsø Unge Høyre.

Anders Tørresen, Leder Tromsø Unge Høyre  Foto: Privat

debatt

Tromsø og Nord-Norge trenger å ta i bruk muligheter og utvikles for å rustes for fremtiden. Prosjekter som Arctic Center er noe vi trenger mer, og ikke mindre av i Tromsø. Derfor er det synd at Arbeiderpartiet valgte å stemme mot Arctic Center i et medlemsmøte 28. april.

På grunn av krisen vi befinner oss i nå, trenger Tromsø virkelig å få fart på økonomien igjen. Det innebærer at flere må få en jobb å gå til, at vi får skatteinntekter inn til fellesskapet og at flere turister besøker byen vår. Derfor er realiseringen av Arctic Center en stor mulighet.

Byen vår er flott, har mange fortrinn som reisemål og har hatt stor vekst innen reiseliv. Investeringer i et alpinanlegg og en hyttelandsby vil sikre Tromsø verdiskapning, arbeidsplasser og et godt tilbud for innbyggere. På lengre sikt vil det sikre Tromsø som en fantastisk destinasjon for tilreisende.


AUF sier nei til Arctic Center – vil forsøke å stoppe planene på Ap-medlemsmøtet i kveld

Leder av Tromsø AUF erkjenner at det hadde vært kult med alpinbakke, men mener hensynet til miljø og natur må komme foran – og sier derfor nei til Arctic Center.


Hvis man ønsker å ha næringsutvikling må man ta mulighetene i bruk. For å sikre jobber og skape vekst, trenger næringslivet forutsigbarhet og det må være vilje til å investere i byen vår. Derfor må politikere være tydelige på at det skal ønskes velkommen til nye satsinger og private arbeidsplasser med si ja til å ta i bruk mulighetene vi får.

Høyre vil utvikle og ruste Tromsø for fremtiden, det må skje i takt med at resten av samfunnet utvikler seg. Arbeiderpartiets nei til Arctic Center viser ikke hvordan vi skal skape 2000 arbeidsplasser i Tromsø, noe som de lovte i valgkampen. I tillegg er det oppsiktsvekkende at AUF snakker om å trygge arbeidsplasser og skape muligheter for unge når de samtidig står i front for å si nei til Arctic Center og mulighetene byen får.


Debatt:

Derfor sier vi nei til Finnheia Alpinlandsbyjarle h

Kommunestyregruppa i Tromsø Arbeiderparti redegjør i dette innlegget for hvorfor de valgte å stemme mot prosjektet i Håkøybotn.


Tromsø trenger muligheter og utvikling. Et nei til Arctic Center vil sende negative signaler til sentralt hold og til de som vil investere. Dersom vi takker nei til alt, vil det ikke sendes midler, folk og muligheter nord. Slike holdninger gjør det mindre sannsynlig at vi for eksempel får en forlengelse av rullebanen på flyplassen i Tromsø, noe som ville vært et viktig løft ikke bare for Tromsø med for hele regionen.

Konsekvensen av å ha en nei-holdning til gode næringsprosjekter er mindre verdiskaping og økt fraflytting. Derfor er det trasig at Arbeiderpartiet nå velger å gå mot et prosjekt som de har støttet opp om i 40 år og som Tromsø virkelig trenger, spesielt i krisetider.

Skal Tromsø og Nord-Norge utvikles i fremtiden er man faktisk nødt til å ta i bruk mulighetene og si ja til utvikling. Prosjekter som dette trenger vi mer, og ikke mindre av i Tromsø.


Tromsø kommune trenger mye mer enn bare en alpinpark

Tromsøs innbyggere fortjener at barna deres har en god og moderne skole og barnehager med all nødvendig infrastruktur, skriver Reinaldo Montalvao.