Når verdipartiet KrF blir de sykes verste fiende

Da KrF gikk i regjering i 2019 ofret de livsgrunnlaget til tusenvis av langtidssyke og skadede. Stikk i strid med egen politikk valgte de å støtte regjeringspartiene i saken om karensår for syke - en ordning partileder Ropstad selv argumenterte mot da den ble innført.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF.  Foto: Tora Lind Berg

debatt

Skrevet av: Sonja Hellesvik, AAP-mottaker

Hva er et karensår? Hvis du blir rammet av langvarig sykdom eller skade, må du nå klare deg uten utbetalinger fra folketrygden i et helt år. Dette karensåret slår inn etter at du har mottatt arbeidsavklaringspenger (AAP) i tre år, dersom helsevesenet og NAV ikke har rukket å avklare om du kan komme tilbake til jobb, eller om du skal ha status som ufør. Det er altså du som bærer ansvaret for lange ventetider i helsevesenet og hos NAV. Du bærer også ansvaret når sykdommens/skadens art gjør at det tar mer en tre år å bli ferdig utredet og behandlet. Du kan nemlig ikke søke om uføretrygd før alt som kan bedre arbeidsevnen er utprøvd, og det tar ofte mye lengre tid.

Hva skal du leve av når du stenges ute av folketrygden? Noen får sosialstønad, så da må du kanskje bare velge bort medisiner for å få råd til mat. Andre får ikke engang det, så da må du være kreativ - selg boligen, si fra deg omsorgen for barna, flytt inn hos foreldrene dine, ta opp forbrukslån, få mat fra fattighuset, slutt med medisinsk behandling - det er bare fantasien som setter grenser. Du er dessverre så syk/skadet at jobb ikke er et alternativ.

Alle som ikke har lusket til seg gratis bolig på skattebetalernes regning, vet at det er tøft hvis lønna uteblir en måned. Det er lett å forstå hvor katastrofalt det er å miste all inntekt i et helt år. I tillegg har du sykdom eller alvorlig skade å kjempe med. Det er så ille at de fleste ikke tror at det er sant - i Norge skal vi jo ha et sikkerhetsnett gjennom folketrygden. Det nettet har nå et digert hull.

Man skulle tro at det selverklærte partiet med det store hjertet ville benytte enhver mulighet til å kjempe de sykes sak, men den gang ei.

De første månedene etter at KrF gikk i regjering var de tydelige på at dette ikke var KrF-politikk. De sa de jobbet med å få evaluert ordningen. Evalueringen ble til stadighet utsatt. Så ble det stille. Helt stille.

Så begynte de å slette kritiske innlegg om hestehandelen på Ropstads offisielle facebook-side. I tillegg ble Elisabeth Thoresen, lederen for AAP-aksjonen, blokkert fra siden. Thoresen har vunnet priser for sitt iherdige arbeid med å belyse konsekvensene av karensåret. Men KrF ønsker naturlig nok ikke oppmerksomhet rundt at de hver eneste dag i regjering er direkte årsak til at syke og skadede mister sitt livsgrunnlag.

Det har siden 2019 vært flere avstemninger i Stortinget om å sikre de syke inntekt til de kan gå tilbake til jobb eller søke om uføretrygd. KrF stemmer imot hver gang og sikrer det nødvendige flertallet som FrP, Høyre og Venstre trenger for å videreføre denne umenneskelige ordningen. Regjeringen skryter av at det nå er færre mennesker som mottar helserelaterte ytelser. Det er vel strengt tatt ikke er noen stolthet i å frata syke mennesker det de skal leve av.

I valgduell på TV2 24. august forsvarer plutselig Ropstad ordningen som en vaskeekte Høyre-politiker. Begynner KrFs politikk å ta farge av milliongavene fra Høyres rikeste støttespillere, Sveaas og Hagen?

Gjennom disse to årene i regjering har altså KrF sviktet fullstendig. De dytter sykdomsrammede barnefamilier ut i fattigdom med den ene hånda og tilbyr dem aktivitetskort med den andre.

Det må være vondt for KrF å innse at utenfor boblen der de selv bejubler sin gode politikk, sitter det tusenvis av syke mennesker hvis største håp foran valget er at KrF ikke skal få fortsette å sende dem ut i fattigdom. En undersøkelse viste nylig at KrF nå er det mest mislikte partiet i Norge - det er ikke overraskende.

"Menneskeverd fra livets start til livets slutt" er KrFs slagord i valgkampen. De burde legge til: "- såfremt du holder deg frisk!"

Sonja Hellesvik, AAP-mottaker  Foto: Privat