E8s underskrifter og Tindtunnelen

Les debattinnlegget!

Tindtunnelen 

debatt

Av: Magne Nymo og Svein-Hugo Larssen, Styret i Tindtunnelen.

Takk til Leif Jørgen Grønstad som skriver innlegg 23. september om feil i underskriftsaksjonen for Tindtunnelen og Østre E8. Ved fullførelsen av aksjonen ble det utført en siling av underskriftene der dubletter, feilskrifter, uidentifiserte osv ble luket bort. Ved overlevering til ordfører Hausberg gjenstod 5.080 godkjente underskrifter, dvs størst tilslutning av alle aksjoner i Tromsøs historie etter den mot samisk språkområde.

Slik viste Ramfjordens flertall og hele Tromsø at Tindtunnelen med Østre E8 har sterk tilslutning i hele byen. Som kjent har motstanderne prøvd seg på tilsvarende kampanjer uten å oppnå tilslutning.

I dag står kampen på østsida, om E8 skal fortsette i all fremtid rundt Sandvikhøyden, eller gå i Tindtunnelen med 15,5 km veginnkorting for alle E8-brukerne. Byråd Alvarsteins forslag går imot folkeviljen og baseres på at E8 fortsetter rundt Sandvikhøyden, til skade for næringslivet og alle andre E8-brukere. Langs dagens E8 bygges det løpende flere boligområder og næringsområder.

Nå viser Vegvesenets og Rambølls kalkyler at Tindtunnelen koster ca. 900 millioner mindre enn oppgradering av E8 via Sandvikhøyden til Tromsdalen. Hvis man reagerer i tide, så kan man i tillegg spare de ca. 700 millioner som det koster å bygge E8 Ramfjordmoen – Laukslett rundt Nordbotn.

Tindtunnelen foreslås som 4-felts, dobbeltløps tunnel på 10,5 km. E8s beregnede oppgradering er en 3-feltsveg av type Lavangsdalen, med byggingen spredt over svært mange år i en ukjent tidsplan. Det sier seg selv hva som gir best vegkvalitet, minst ulykker og høyest miljøgevinst.

Vegvesenet skal nå planlegge E8-trasé i Ramfjord, etter oppdrag fra kommunen, innenfor en hensynssone basert på traséplanen fra 2007, uten at Tindtunnelen er med i vurderingen. De har varslet at tidligste byggestart blir i 2018. Det forutsetter at de finner plass til hele E8 innenfor den vedtatte hensynssonen.

Resultatet blir isåfall at alle må kjøre lengre distanser på en dyrere E8. Både staten og bilbrukerne taper penger og tid. Når det er 2,5 år til tidligste anleggsstart, så er det rikelig med tid til å foreta en kostnadsmessig sammenligning av Tindtunnelen og E8s oppgradering via Sandvikhøyden. Grunnlaget ligger der allerede i Vegvesenets kalkyler fra 2011 og Tindtunnelens planforslag og konsekvensutredning fra 2012. Det tar mindre enn 1 måned å utføre en slik sammenligning.

Kjøregevinsten blir på opptil 31 km tur-retur og 20-30 minutter i tid for hver reise. Det tilsvarer rundt 28 millioner bil-km pr år, dvs 10 % av bilkjøringen i hele Tromsø. Kanskje Nord-Norges beste miljøprosjekt?!

Tindtunnelens anleggspris på ca. 3.000 mill. kr kan deles f. eks. 50/50 mellom Staten på 1.500 mill. og E8-brukerne som betaler 1.500 mill. kr i bompenger. Medregnet forannevnte 900 mill. kan staten spare 2.400 mill. kr i anleggsutgifter ved å bygge Tindtunnelen, sett i forhold til ny oppgradering av den lengste E8. Når staten tjener inn så store beløp, så tilsier det at bomsatsene i Tindtunnelen kan bli lavere. Den diskusjonen tar vi senere.

Fristen for kommunale planvedtak går snart ut hvis Tromsø vil ha inn godkjente prosjekter i NTP. Både Kvaløya, Tverrforbindelsen og E8 Ramfjord står i fare pga. manglende planvedtak og ferdiggjøring av planer. Tindtunnelens planforslag og utredning har ventet på behandling siden august 2012. Den trenger bare en 6 ukers høringsrunde før planen kan behandles og vedtas, og gi Tromsø prosjektplass i NTP.