Fredag er det 1. mai og Arbeiderens internasjonale kampdag. Feiringen blir ikke slik vi er vant til. Men kjernen i 1. mai-budskapet er sterkere enn noe gang før! Det er fellesskapet som gir oss styrke – nå og i tiden som kommer.

Siden koronarestriksjonene ble innført har Fellesorganisasjonen FO (for barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer) stått på for å trygge driften av helse-, omsorg- og sosialtjenestene. Vi har arbeidet både for ansatte i tjenestene og for å opprettholde tilbudet til dem som er ekstra utsatt.

Vi har blant annet krevd at tilbud innenfor rus- og psykisk helse fortsatt skal holdes åpent, at brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester må prioriteres, og at ansatte i NAV og barnevernet skal defineres som samfunnskritisk personell. Vi har sikret at barn og unge som har det vanskelig får et forsvarlig tilbud innenfor både barnehager, skoler og barnevern.

Våre medlemmer har stått opp for trygghet i krisetid. Ansatte har stilt opp på lengre vakter, fulgt opp brukere, vært fleksible og tatt på seg flere oppgaver. Dere viser virkelig hva helse- og sosialfaglig arbeid betyr for samfunnet. Tusen takk for jobben dere gjør! Det går ikke uten dere.

Det vil ta tid å komme tilbake til normalen. Men den norske modellen har gjort Norge bedre rustet enn mange andre land til møte utfordringene. Fagbevegelsen har bidratt til at vi har en sterk velferdsstat og høy grad av tillit til hverandre. Våre tillitsvalgte bidrar til gode løsninger og vi er stolte av den innsatsen de legger ned. Nå er det viktigere enn på lenge å ha et fagforbund i ryggen.

Koronaviruset kjenner ingen grenser. Derfor må vår solidaritet være grenseløs. I Morias flyktningleir er det mange som trenger akutt nødhjelp. La oss sammen stå opp for trygghet, og vise solidaritet med mennesker på flukt.

Situasjonen vi befinner oss i er en påminnelse om hvor viktig det er at vi har et godt organisert arbeidsliv, dyktige tillitsvalgte, en sterk velferdsstat og internasjonal solidaritet. Dette er viktig både i krisetid, men også for tiden som kommer etterpå.

Det er nå vi for alvor ser at det er felleskapet som gir oss styrke.

God 1. mai og gratulerer med dagen!