I et kjøpesenter er det sjelden snakk om en «sjitfullfæst»

SENTERLEDER: May-Tordis Simonsen er senterpilot på Veita. Foto: Foto: Eline Grønvoll