For noen går valget av videregående utdanning på autopilot. Noen har allerede bestemt seg for sitt fremtidige drømmeyrke, noen vet at de vil jobbe med å bygge noe, noen vet at de vil jobbe med å hjelpe syke mennesker, noen vet at de har lyst til å lære mer om satellitter og datafangst og andre har lyst å fordype seg mer i fag og teori. Vi trenger alle sammen i fremtiden. Vi trenger flere håndverkere og ingeniører, vi trenger flere som vil jobbe med helse og omsorg, vi trenger flere lærere og vi trenger flere som vil forske på fremtidens løsninger.

Selv om fristen for å søke videregående skole er veldig nær, er det mange 10.-klassinger som ikke har bestemt seg, og som egentlig ikke vet hva de skal bli eller hva de har lyst til å lære mer om. Forståelig nok, i en jungel av valgmuligheter. Vår anbefaling er da å velge en videregående utdanning som gir valgfrihet i fremtiden, og som er populær i arbeidslivet. Medarbeidere med fagbrev er den mest etterspurte utdanningsgruppen blant et flertall av bedriftene.

Den store fordelen med å velge yrkesfag er at den utdanningen gir veldig mange valgmuligheter for fremtiden. Med fagbrev åpnes dørene ikke bare til jobb, men også til videre utdanning i fremtiden. Fagbrev gir muligheter til at man senere kan ta mesterbrev, søke fagskole eller høyere utdanning. Det er også mulig å ta fagbrev og komme tilbake til skolebenken for å oppnå studiekompetanse. Derfor er yrkesfag et veldig trygt utdanningsløp for den som vil bevare mest mulig valgfrihet for fremtiden.

Fagbrev gir praktisk kunnskap som er verdifull på veldig mange arbeidsplasser. Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere foretrekker for eksempel ingeniører som har fagbrev som en del av sin utdanning. Å ha bredde i kompetansen kommer sannsynligvis til å bli enda viktigere i årene fremover, fordi arbeidsoppgavene er i rask endring i de fleste bransjer. Det å mestre ulike utfordringer og problemstillinger, bidrar til at du er bedre forberedt til å møte omstillinger og en økt forventning om at medarbeidere er fleksible og kan jobbe på flere fagområder.

Heldigvis har yrkesfag fått økende status de siste årene. I et økonomisk perspektiv kan også fagutdanning være lønnsomt, blant annet fordi du får lønn som lærling – og de fleste får jobb raskt med et fagbrev i hånden.

Fremtidens arbeidsliv kommer til å trenge et mangfold av kompetanse. Teknologi- og samfunnsendringer fører til at de fleste av oss må være forberedt på at vi aldri blir helt ferdig utdannet. Veldig mye av kompetanseutviklingen foregår i arbeidslivet og på arbeidsplassene. Vi lærer mens vi jobber. Men de som har fagkunnskap og et fagbrev som utgangspunkt, vil ofte ha bedre forutsetninger for å tilegne seg ny kunnskap og økt kompetanse også gjennom praktisk arbeid – fordi de har med seg denne erfaringen fra utdanningsløpet.

Alle skal ikke velge yrkesfag, men flere bør gjøre det – fordi det gir økte muligheter, både for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet som helhet.