For småpenger hadde Troms Kraft og konsernsjef Semming Semmingsen kjøpt seg «goodwill» hos samene, gjennom å betale for at TILs hjemmebane skulle hete Romssa Arena. Nå, drøyt 10 måneder senere, slår idyllen sprekker.

Nyheten om at Alfheim skulle bli Romssa Arena var en nyhet av nasjonalt format da den kom i slutten av mars i fjor. Bak bordet i kantineområdet satt de på rekke og rad, både fra TIL, kommunen, Troms Kraft og det samiske miljøet.

Én ting var reaksjonene på at det ærverdige Alfheim-navnet ble byttet ut. Noe annet var den åpenbare motsetningen i at et kraftselskap, som skal drive utbygging av blant annet vindkraft, skulle betale for et samisk navn. Det er jo nettopp samene som føler seg oversett og overkjørt, når nye kraftlinjer legges i reindriftsområder av samme selskap.

Troms Kraft (TK) skal verken fratas eller tillegges voldsomt med motiver, annet enn at hvis de virkelig ville hatt oppmerksomhet om eget selskap over tid, så skulle navnet på Alfheim stadion ikke vært Romssa Arena, men selvfølgelig Troms Kraft Arena. Du trenger ikke være en overbetalt kommunikasjonsrådgiver for å forstå at et slikt stadionnavn ville gitt kraftselskapet en helt annen synlighet i hverdagen, spesielt sett i lys av at TIL hadde sin beste sesong på over ti år, og at de i år skal spille europacup.

Vi snakker tross alt om et kraftselskap, hvis formål er å tjene penger samt å følge opp regjeringens ønsker om å skaffe mer energi i nord. Vindkraft er ifølge myndighetene den teknologien med lavest utbyggingskostnad, men slik utbygging havner som kjent rett på kollisjonskurs med nettopp samiske reindriftsinteresser.

Det ble godt synlig denne uka. I en VG-sak ble Troms Kraft av flere aktører med samisk bakgrunn stemplet som «samevaskere», noe aktivist og ungdomsleder Elle Nystad forklarte ytterligere i Dagsnytt 18 på den samiske nasjonaldagen.

«Samevasking er når noen bruker samisk språk og kultur for å uriktig fremstille seg som samisk eller samisk alliert for egen vinnings skyld», sa lederen for NSR Nuorat.

Det er enkelt å lede tankene til sportsvasking, slik man blant annet var vitne til under Fotball-VM i Qatar. Eller grønnvasking, der selskaper av rene PR-hensyn prøver å fremstille seg mer miljøvennlige enn de faktisk er.

Hva folk mener om «samevaskingen» Troms Kraft driver med, er nok betinget av hvem man spør og hvilke personlig ståsted man har. Derimot er det udiskutabelt at når sterke samiske stemmer nå tyr til en slik ordbruk, kan ikke vi andre omdefinere deres meninger. Det vi derimot kan spekulere over, er hvorfor de ikke ropte opp om dette for et ett år siden, da nyheten om navneskiftet kom.

Riktignok er det verdt å ha med seg at det også innenfor det samiske miljøet tenkes ulikt rundt kraftutvikling, men sett i lys av den sterke og grunnleggende interessekonflikten, fremstår likevel hele seansen på Alfheim stadion for snart ett år siden veldig pussig. For det er åpenbart at konfliktene rundt utbygging av kraftlinjer i reindriftsområder ikke dempes av at Troms Kraft ga det samiske miljøet oppmerksomhet med et samisk stadionnavn i Eliteserien i fotball.

Hvis Troms Kraft innerst inne faktisk trodde det, er det jo både fascinerende og oppsiktsvekkende på en gang. Dette er jo tross alt ingen juniorbedrift. Energikonsernet opplyste i oktober i fjor at de så langt i 2023 hadde et overskudd på 405 millioner kroner, noe som setter i perspektiv hvor lite de måtte ut med for å kjøpe navnerettighetene på Alfheim – en prislapp på totalt 12,5 millioner kroner over fem år.

«Når de smykker de seg med det samiske, så må man kunne forvente at det får konsekvenser for hvordan de driver forretninger», uttalte kunstner Amund Sjøli Sveen i den samme VG-saken.

Når TK ønsker å bygge ut i Kvænangen, et område reindriftseiere sterkt ønsker å bevare urørt, hjelper det lite med dialog, «helhetlig engasjement», sponsorat av fotballarena eller andre «avbøtende tiltak».

I VG kommer nok kjernen i saken fram når forretningsutvikler Geir Håvard Hanssen, som de siste dagene har blitt sendt i frontlinjen for å tale energiselskapets sak, svarer følgende på spørsmålet om Troms Kraft vil gjennomføre prosjektet i Kvænangen mot samenes vilje: «Så lenge de faglige konsekvensutredningene viser at det kan være forenelig med vind og rein – så ja».

Selvsagt vil de det. Tross alt driver energikonsernet butikk, og vil i samsvar med regjeringens ønsker både forsterke og fornye energitilfanget i nord. Derfor kan det ikke overraske noen at de kritiske stemmene kom, selv i de delene av det samiske miljøet som – kanskje noe naivt – for ett år siden hyllet navnestuntet på stadion.

TIL har nesten sluttet å tape på Romssa Arena. Men beskyldningene om Troms Krafts «samevasking» gjør at navneskiftet er i ferd med å få et taperstempel for alle involverte parter.