Tromsø-idretten er vokst fram gjennom generasjoner. Den blir aldri ferdigutviklet. Vi mangler fortsatt flere og bedre idrettsanlegg.

Vår rolle i Tromsø Idrettsråd (TIR) er å være bindeledd mellom idretten og Tromsø kommune, og mellom de ulike særidrettene som det finnes mange av i Tromsø. Noen store. Mange små.

Vår viktigste oppgave er å bidra til bedre rammevilkår for idretten: For utøverne. For de frivillige, som er den viktigste drivkraften i hvert eneste idrettsmiljø. For de som lar seg underholde av idretten på «tribunen» – enten det er Tromsø mot Molde på Romssa Arena, onsdagsrenn på Storelva eller byserien for barn og unge i basketball i Tromsøhallen. Tromsø har et rikt og mangfoldig idrettsliv.

SER FREMOVER: Både utøvere og publikum har hatt glede av Valhall. Nå krever Tromsø idrettsråd gode planer for hvor fremtidens idrettsanlegg skal plasseres.

TIR har i drøyt 15 år vært en aktiv pådriver for at «Idrettsbyen Tromsø» skulle kunne vokse og utvikle seg. Idretten har lojalt stilt opp, heiet på og vært med å prioritere sentrale anlegg som grasrota har jobbet fram. Tromsø turnhall, Tromsøbadet og Lerøyhallen, for å nevne noe. Tidligere kommunedelplaner for Idrett og friluftsliv viser at i et samarbeid må ulike aktører også kunne akseptere at «noen anlegg kommer før andre». Det er det som skaper fremdrift.

I løpet av de neste månedene skal to viktige planer vedtas:

  • Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2023–2026

  • Kommuneplanens arealdel 2023–2034: «Har kan vi bygge og her kan vi bo»

Idrettens prioriteringer

TIR har gjort sine prioriteringer i Idrettsplanen. Vi har prioritert ny innendørs 200-metershall for friidrett og to normalhaller på Valhalla stadion. Storhall for fotball. Ny Tromsøhall på Templarheimen. Rehabilitering av Tromsdalen kunstisbane. Arktisk Arena. Disse prioriteringer er gjort gjennom svært gode og grundige prosesser, der hele «næringskjeden» i idretten har støttet helhjertet opp om dette.

Når idrettslag, særkretser, særforbund, Troms og Finnmark idrettskrets og vi i TIR peker på at dette er neste anleggsutvikling vi ønsker oss, så er det stikk motsatt av vingling. Det er i praksis rak rygg og fast blikk mot nye idrettsanlegg som skal realiseres både på kort og lang sikt. Det er idretten på sitt aller beste–felles løft i dag, gode løsninger i fremtiden.

Idrettens behov

Den andre viktige planen er kommuneplanens arealdel. Idretten har behov for nye arealer regulert til idrettsformål. Legger ikke Tromsø kommune til rette for god og variert idrettsaktivitet i bydelene vil anleggsutviklingen stoppe helt opp. Hvordan skal vi da kunne fortsette å tilrettelegge for aktivitet og meningsfull fritid for de som bor der, både for de frivillige og utøvere i alle aldre og på ulike nivå.

Idrettsdemokratiet står sterkt i Tromsø. Vi i idrettsrådet er klare for å gjøre vår del av jobben!