Troms er en region som de siste årene har hatt en stor vekst innenfor reiseliv. Kun fra 2022 til 2023 økte utenlandstrafikken med 16 prosent. Nordnorsk Reiseliv sammen med flere andre aktører har hatt gode resultater med å sette landsdelen på kartet og markedsføre både regionen som et førstevalg for både nasjonale og internasjonale reisende. Fantastiske naturopplevelser og unike aktiviteter som man kan oppleve hele året lokker gjester fra verden om til Troms.

Nord-Norge har blitt et punkt på bucket-listen til mange, noe vi alle skal være glade for, fordi reiselivet betyr mye for mange i nord. Det løfter lokalsamfunn, gir bo- og bli-lyst, bidrar til arbeidsplasser og verdiskapning. Samtidig som det er riktig å anerkjenne at reiselivet har mange positive ringvirkninger, er det viktig å tilrettelegge for en bærekraftig vekst som er i god balanse med natur, miljø og lokalbefolkningen.

Skal man lykkes med dette må fylkeskommunen og reiselivet samarbeide om en bærekraftig utvikling som bidrar til å skape en region som er god å bo i, og god å besøke.

Sist fylkesting ba regjering og storting om å snarest mulig komme med en avklaring på modell for besøksbidrag. Dette både for å sikre forutsigbarhet for lokalsamfunnene som opplever mye turisme og for reiselivsnæringen. Besøksbidrag vil kunne komme både lokalsamfunn og næringen til gode og vil kunne bidra til at fylket og kommunene vil kunne tilby gode destinasjoner og motvirke slitasje og forsøpling på mye besøkte reisemål.

Fylkestinget oppfordret også om at regjering og storting til å tilpasse virkemiddelapparatet i større grad til fylkets behov, som på kort tid har opplevd stor internasjonal vekst i reiselivet, men på flere områder mangler nødvendig infrastruktur. For å lykkes med å skape gode løsninger og innføre de nødvendige tiltakene for fylket må dialogen mellom lokale og regionale myndigheter og virkemiddelapparatet økes.

Disse grepene er nødvendige for at Troms kan være et sted på Bucketlisten til folk fra hele verden også i fremtiden.