Ingen går gjennom livet uten å bli berørt av kreft. Det er brutalt, men sant. Derfor er vi veldig glade og takknemlige for at så mange i år igjen har engasjert seg i Kreftforeningens innsamlingsaksjon.

Kreftforeningen jobber for kreftsaken året rundt, men i mars hvert år tar vi i et ekstra tak i kampen mot kreft. Ved hjelp av flere tusen russ og andre engasjerte frivillige over hele landet samler vi inn penger til kreftforskning, en folkebevegelse som siden 2006 har bidratt med mer enn 470 millioner til forskning. I år kan vi legge om lag 36 millioner kroner til denne summen. Det vitner om nok et år med fantastisk engasjement for kreftsaken!

Og godt er det, for med et stadig økende antall tilfeller av kreft i befolkningen, kreves det at forskningen drives frem i tilsvarende tempo. Stadig gjøres det fremskritt innenfor forskning som gjør at flere overlever sin kreftsykdom. Likevel trengs det hele tiden flere midler slik at forskningen skal kunne gi oss enda bedre, og mer persontilpasset, diagnostisering og behandling. I år har derfor midlene fra Kreftforeningens innsamlingsaksjon gått til forskningsarbeid som har som mål at alle pasienter som kan ha nytte av det, får tilbud om gentest.

Det pågår nemlig en revolusjon i forståelsen av kreft, der hvilken del av kroppen som har kreft ikke er like viktig som før. I stedet er egenskapene i pasientens kreftsvulst, uansett hvor i kroppen den befinner seg, avgjørende for å stille en presis diagnose. I denne forbindelse kan gentesting gi viktig informasjon om hvordan svulsten vokser, utvikler seg og reagerer på behandling, noe som kan gi pasienten muligheten til skreddersydd behandling. Gentesting kan med andre ord gi flere kreftrammede lange, gode liv.

I årets aksjonsuke i midten av mars gikk flere tusen innsamlere dør til dør med Vipps-plakat og inviterte det norske folk til å bidra. Digitale innsamlinger har fylt sosiale medier, og fantasien har ikke kjent grenser. Noen har farget håret i spreke farger når de har nådd et mål, andre har holdt standup eller utfordret ordførere til ulike sprell. Vi ønsker å rette en stor takk til dere alle, både innsamlere, dere som har stått på stand, som har opprettet innsamlinger, solgt vafler, arrangert løp, konserter og revyer.

Engasjementet har vært stort over hele landet, også i Tromsø der alle de videregående skolene var med på aksjonen, med Kongsbakken og Breivang solid i spissen. Også NTG-U Tromsø og Sommarøy Utviklingslag engasjerte seg, og supporterklubben Forza Tromsø samlet en god gjeng innsamlere på Romssa Arena, og gjorde en solid innsats for saken. Tusen takk til dere alle for deres arbeid og engasjement! Vi tar ydmykt imot hver eneste innsamlede krone, og gleder oss til å lese søknadene fra forskere som brenner for å få finansiert nettopp sin studie. Vi vet at de setter stor pris på forskningsmidler fra Kreftforeningen.

Som professor Terje Johansen i Tromsø tidligere har uttalt: «Når jeg jobber med prosjekter som er finansiert av Kreftforeningen, tenker jeg ofte på at dette er noe som mange har bidratt til. Tusener av mennesker har gitt noen hundrelapper hver. Noen har testamentert arven etter et langt liv. Dette er gaver som er gitt med håp. Og dette håpet danner grunnlaget for alt vi gjør.»

Det er fortsatt mulig å bidra til Kreftforeningens innsamlingsaksjon ved å vipse et valgfritt beløp til nummer 3366. Gir du penger, gir du håp. Og vårt håp er at forskningen skal gi fremtidige kreftpasienter bedre behandling, bedre prognoser, og lange, gode liv. Takk for støtten, det har vært en sann glede å følge dere alle gjennom årets aksjon!»