Mye må gjøres for at vi skal oppnå økonomisk likestilling i Norge. Det å ta større ansvar er en av tingene vi damer kan gjøre noe med selv.

I Norge har vi generelt høy kunnskap om privatøkonomi, men vi kvinner scorer noe dårligere enn menn på målingene. Kvinner i Frankrike, Italia, Storbritannia og Tyskland har også bedre kunnskap om privatøkonomi enn kvinner i Norge, ifølge undersøkelser.

Det kan være flere årsaker til at norske kvinner har dårligere kunnskap om økonomi enn menn. I et likestilt forhold hvor begge parter jobber, må man fordele oppgaver for å få hverdagen til å gå rundt, særlig etter at man får barn. Da overlater kvinner i større grad ansvaret for de økonomiske forholdene til partneren, som blir hjemmets «finansminister». Han følger opp e-fakturaer og budsjett. Kvinnene blir i større grad «forbruksministeren», viser en studie fra England.

Det kan se ut som om kvinner derfor ikke får like mye kunnskap om pensjon, investeringer, arv, boliglån, særeie og skatt – fordi den delen av hjemmets økonomi ikke er deres ansvar.

Menn tjener mer enn kvinner, eier mer enn 60 prosent av verdiene, og sparer 30 prosent mer enn oss damer i verdipapirer. Vi står ikke likt. Et eksempel man ofte ser er at kvinner bruker egen arv – som er særeie – på hele storfamilien, mens mannen heller investerer sin arv. Ved et eventuelt brudd sitter han igjen med verdier, mens hun valgte å bruke sin arv på ham og familien.

Det må bli slutt på at 9 av 10 kvinner taper økonomisk i skilsmisser – vi må også spare nok til å ha en trygg økonomi, sammen eller alene. I banken møter vi ofte kvinner som vil ut av et forhold, men ikke er i en økonomisk situasjon som gjør det mulig. Hun har mistet friheten til å ta valg på egne vegne. Den situasjonen burde ingen kjenne på, uavhengig av kjønn.

Kvinner sparer mindre og velger sparing som gir mindre gevinst enn menn. Det vil si at vi oftest får lavere pensjon når arbeidslivet er over, og da tar vi med oss den økonomiske ujevnheten inn i alderdommen.

De siste 2–3 årene har flere kvinner startet sparing, spesielt til pensjon, så vi beveger oss i riktig retning. I spørreundersøkelser om økonomi svarer kvinner oftere «vet ikke» enn menn. Kanskje har vi ikke interesse for økonomi, eller kanskje tenker vi at temaet er vanskelig.

Eller skyldes det dårlig selvtillit? Tør vi ikke stole på egen kunnskap?

Mange synes økonomi i seg selv er kjedelig. Min erfaring er at når man først lærer nye ting, er det mer interessant enn man trodde. Og noe er rett og slett gøy å kunne! Å være sjef i egen økonomi er litt som å handle mat, vaske klær, spise og sove – du skal gjøre det hele livet. Når du først har bygd opp kunnskapen du trenger, er oversikt over egen økonomi noe du kanskje bruker et par timer på i året.

De siste årene har det kommet flere egne kvinnegrupper på blant annet sosiale medier, hvor man stiller spørsmål og deler kunnskap om økonomi. Formidlingen av kunnskapen har også blitt både bedre og mer forståelig de siste ti årene, og fått mer oppmerksomhet gjennom TV-serier og lignende. Slik bygger vi kunnskap og selvtillit, og kunnskapsgapet blir mindre.

Alt er likevel ikke helt mørkt – og det er aldri for sent å ta grep!

Gjør det sammen med partneren din: Sett av en time eller to i året hvor dere i fellesskap går gjennom hele økonomien. Se gjennom status, sett opp budsjett og vurder om dere bør gjøre noen endringer. Verdien av de timene er uvurderlig.

Og så må vi damer snakke mer om penger når vi møtes! Fylle inn med kunnskap, stille spørsmål, finne svar og dele med hverandre.

Det er viktigere enn noen gang å starte økonomiopplæringen i skolen, slik at alle får en god og lik grunnforståelse som danner grunnlaget for videre forståelse og læring. Læreplanene har blitt betydelig bedre de siste årene, men det kan gjerne komme enda mer praktisk økonomi inn i skolen.

Min erfaring fra de siste årene er at vi damer vil, vi kan og veldig mange får mer kunnskap og selvtillit – og blir sin egen finansminister.

Ikke på bekostning av noen andre – men til gevinst for oss selv. Det er i hele samfunnets interesse at vi lykkes.

Gratulerer med kvinnedagen!