Frp-leder og finansminister Siv Jensen besøkte tirsdag Tromsø, og diskuterte samferdsel med sine partifeller i nord. Der ble hun blant annet utfordret på støtte til Nord-Norgebanen.

– Vi prioriterer vei, svarte finansministeren, og legger til at hun gjerne diskuterer jernbane etter at regjeringa har rettet opp manglene på infrastruktur innen vei i Nord-Norge. Med etterslepet på flere titalls milliarder på fylkesveiene i nord, kunne hun like gjerne sagt kontant nei til jernbane-forslaget med en gang.

Det stemmer at regjeringa har prioritert asfalt og vei mer enn noe annet politisk område i denne perioden, og mer enn tidligere regjeringer. Men i Tromsø har vi sett lite til regjeringas asfaltiver. Det er bare å lytte til partiets egne politikere i Tromsø:

– Vi har bestandig sagt i Frp at vi ikke skal bygge Nord-Norgebanen, men at vi heller vil ha mer penger til vei. Men nå er det på tide å erkjenne at vi har ikke fått noen ekstra penger til vei. Så ærlig må vi være, og da vil vi også ha jernbanemidler, sa Frp-topp Kristoffer Kanestrøm til iTromsø, da han forklarte hvorfor Tromsø Frp var blitt positiv til jernbane.

Ofte når regjeringsmedlemmer fra Frp er i nord og blir utfordret på manglende midler til infrastruktur i byen, skryter de uhemmet av bevilgninger i resten av fylket og i Nordland, som om det er noe vi merker i hverdagen i Tromsø.

Selvfølgelig skal det også bygges vei i Nordland og i fylkene. Men å tro at det merkes i Tromsø vitner om manglende forståelse på hvor store avstander det er i landsdelen. De kunne like gjerne skrytt til trønderne om hvor mye flott asfalt som legges på Vestlandet.

Før valget i 2013, lovte både statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen en ny bompengefri innfartsåre til Tromsø. Seks år senere er det ennå ingen oppstartsdato for bygginga. Helt siden 1988 har det vært diskusjon rundt ny trasé gjennom Ramfjorden. Men både lokale og nasjonale politikere har sviktet. En håpløs trasékrangel har sabotert for bygging. Folk flest, som Frp er opptatt av, er møkk lei snakk om østre eller vestre trasé. De vil bare ha veien.

Dagens innfartsåre er dimensjonert for langt mindre trafikk, og med veksten i tungtransport er dagens E8 uholdbar. Ny E8 er på overtid.

Nå har et stort flertall i Tromsø kommunestyre sagt at det viktigste er at veien bygges. Vi kan klamre oss til håpet om at de endeløse konfliktene er forbi. Men nå er det opp til samferdselsminister Jon Georg Dale å få fortgang i saken, uten å inngå kompromiss om veistandard. Veien blir ikke billigere av å vente, men behovet blir stadig mer prekært.

Frp i regjering har stått for et enormt samferdselsløft over hele landet, blant annet fordi de finansierer prosjektene via bompenger. Det blir også realiteten for en ny E8, hvis vi tar utgangspunkt i Nasjonal transportplan.

Under regjeringsforhandlingene i 2013 uttalte Tromsø Frps Anni Skogman til iTromsø:

– Jeg er helt trygg på at E8 gjennom Ramfjord blir bygd uten bom. Det har vi hatt i vårt alternative statsbudsjett, og det var også Erna Solberg enig i da hun var i Tromsø.

Alle er enige om at E8 må bygges, og at den må bygges raskt. Derfor er det nesten utrolig hvor lenge det er mulig å trenere et prosjekt alle ønsker å bygge. Hvis Frp i regjering i ikke snarest får fortgang i bygging av ny E8, vil de overhodet ikke kunne blitt tatt på alvor som et parti som «prioriterer vei» i Tromsø.