Regjeringa prioriterer kanskje vei, men ikke ny E8 gjennom Ramfjord

Tegning: Odd Klaudiussen