Det har den senere tid blitt skapt tvil om kvinners plass i Forsvaret, så la oss derfor slå det fast: FrP mener selvsagt at vi trenger kvinner i Forsvaret og at disse gjør en like god jobb som sine mannlige kollegaer.

Debatten på FrPs landsmøte kommer ikke til å dreie seg om kvinner har en plass i Forsvaret. Selvsagt har vi det, også i front. Landsmøtets debatt vil handle om det fortsatt skal være verneplikt i Norge eller om vi skal satse på et vervet forsvar. Flertallet i programkomiteen mener det fortsatt skal være verneplikt, så gjenstår det å se hva Landsmøtet vedtar.

Det er bra for Norge at flere kvinner velger å ta førstegangstjeneste og satse på Forsvaret som yrkesvei. Men vi ser ingen grunn til at forsvaret skal betale for bind og tamponger. Toalettartikler bør man bekoste selv, enten man er mann eller dame.