«Ett anlegg produserer mer mat enn hele landbruket og reindrifta i Troms og Finnmark til sammen»

Bilde: Foto: Vidar Bjørkli