Da Høyre i regjering i 2015 innførte ordningen med fritt behandlingsvalg, så var det med utgangspunkt i pasienten. At det er pasienten som kjenner behovene sine best og at det viktigste ikke er om folk får hjelp av det offentlige, private eller ideelle, men at folk får hjelp når folk trenger hjelp.

For makten i helsetjenesten må alltid være hos pasienten, og ikke hos systemet. Maktesløsheten du kjenner på når du er syk, ikke blir frisk og ikke finner et behandlingstilbud som hjelper, er stor og den ødelegger liv. Derfor er kvalitet, valgfrihet og mangfold i helsetjenesten viktig.

Fra 1. januar i år avviklet regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ordningen med fritt behandlingsvalg, selv om det var en ordning som ga et større mangfold i helsetjenesten og ga pasientene større makt til å selv få bestemme behandlingssted, men på det offentliges regning. Fritt behandlingsvalg bidro også til å gjøre helsetjenesten mer tilgjengelig, fordi den gjorde at det ikke lengre var lommeboka som avgjorde hvor pasientene kunne få behandling.

Da fritt behandlingsvalg ble avviklet, så kalte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet det for en gledens dag. Tenk å kalle det for en gledens dag at mennesker som sliter med rus og psykisk helse mistet behandlingstilbudet sitt. Det er rett og slett forkastelig.

Men det kan ikke være mye å glede seg over når det gjelder regjeringens helse- og omsorgspolitikk. For halvveis inn i regjeringsperioden sin, så ser vi at ventetidene for å få hjelp og behandling øker betydelig i helsetjenesten og stadig flere opplever fristbrudd. Ventetidene har økt med i gjennomsnitt ni dager etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom i regjering.

Det går utover pasienter som kommer senere tilbake til hverdagsliv og arbeidsliv. Det virker heller ikke som at regjeringen har en plan for hva de skal gjøre for å få ned ventetidene. Planen så langt har vært å levere svake sykehusbudsjetter, sette ned offentlige utvalg for å kaste private aktører ut av helse- og omsorgstjenesten og avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg slik at det blir vanskeligere for pasientene å få behandlingstilbud som leveres av både private og ideelle aktører.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet bruker mye av tiden sin på å skape skremselsbilder av Høyres helse- og omsorgspolitikk, og det Høyre fikk til i løpet av åtte år i regjering. Det må de gjerne gjøre, men fra Høyre gikk inn i regjering i 2013 og fram til koronapandemien sørget vi for at pasientene sto to uker kortere i helsekø.

Ventetidene ble redusert for somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Størst nedgang var det innenfor rusbehandling, der ventetiden ble redusert med mer enn en måned fra 67 til 33 dager. Klart det har noe å si for pasientene at de får raskere helsehjelp.

Høyre viste i regjering at vår politikk fungerte, når vi klarte å få ned ventetidene og sikre at pasientene kom raskere tilbake til hverdagsliv og arbeidsliv. Det fikk vi til fordi vi tok i bruk alle gode krefter til det beste for pasienten, med å innføre fritt behandlingsvalg, styrke sykehusøkonomien og gjøre nye investeringer i moderne sykehusbygg over hele landet.

Høyre innførte også pakkeforløp slik at færre pasienter skulle oppleve å bli en kasteball i systemet, men oppleve mer forutsigbarhet, god medvirkning og god kommunikasjon. For pasientene er tidsfaktoren livsviktig. Høyre vil gjøre mer for å sikre rask og god helsehjelp til pasienter når de trenger det.

Regjeringens helse- og omsorgspolitikk er feil medisin til feil tid, og den går utover pasientene som må stå lengre og lengre i helsekø. Det er ingenting å glede seg over.