Pårørende til funksjonshemmede barn må ofte kjempe en lang kamp for barnas rettigheter. Studenter med assistansebehov må også ofte kjempe for assistanse under høyere utdanning. Dette ønsker Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)-leverandøren Medvind Assistanse og Norges Handikapforbunds Ungdom Nord-Norge å belyse med et arrangement.

«BPA har gitt mitt barn med behov for assistanse mulighet til å være seg selv, å føle seg mer selvstendig og selvstyrt i sine daglige sosiale aktiviteter. BPA fremmer barnets følelse av tilhørighet». Det forteller Ruth Schwienbacher som er mor til barn med BPA.

Ifølge et rundskriv utgitt av sosial- og helsedepartementet om BPA, skal tjenesten fungere for mennesker med «behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet». Assistanse i og utenfor hjemmet innebærer også assistanse til fritidsaktiviteter. Men dessverre er det ikke slik at alle med behov for praktisk og personlig assistanse får hjelpen de trenger.

Redd Barnas rapport «Fritid for alle – uten fordommer» kaster lys over dette viktige og urettferdige dilemmaet. Barn med assistansebehov sine liv avgjøres i stor grad av familiens bostedsadresse. Alt for ofte resulterer dette i at barn må sette fritiden sin på vent, og heller prioritere grunnleggende behov.

«Det er skrekkelig urettferdig at barns fritid ofte avhenger av bostedsadresse eller saksbehandler» uttaler Mathias Halvorsen, leder i Norges Handikapforbunds Ungdom Nord-Norge.

I løpet av arrangementet skal funksjonshemmede barns fritid og funksjonshemmede studenters mulighet for assistanse under studiet bli satt på agendaen. Mathias Halvorsen og Regine Elvevold er begge jusstudenter, avhengig av assistanse og aktive pådrivere i NHFU. De sitter begge i regionlaget til NHFU Nord-Norge, og skal delta i sofasamtale om assistanse og studieliv 27. september.

«Det er ufattelig mange eksempler som viser at det ikke finnes en god nok ordning for studenter som også har assistansebehov. Ordningen som ofte blir tilbudt under studiet er mentorordningen. Men det er ikke alltid denne ordningen er et godt nok alternativ for oss som bare er avhengig av praktisk og personlig bistand». Det forteller Halvorsen.

Senest 27. juli kom det ut en sak i Klassekampen om Kristoffer Wisth Svendsen som har kommet inn på master i Oslo. Men han kan ikke begynne på studiet, han har kommet inn på. Dette skyldes at han ikke får assistansen han har behov for, for å «delta i obligatorisk undervisning».

«Det er urettferdig og brutalt at oss som er funksjonshemmet ofte ikke får den assistanse vi har krav på» sier Elvevold fra NHFU Nord-Norge.

BPA-leverandøren og NHFU Nord-Norge har som mål å sette større fokus på barn og unges rettigheter under arrangementet 27. september.

«Vi ønsker å belyse BPA som et verktøy gjennom livets faser fra barn til student gjennom arrangementet vårt, og håper politikere, saksbehandlere og mennesker som er engasjerte i saken velger å ta turen innom Scandic Ishavshotell». Det sier Frida Hansen Medvind Assistanses avdelingsleder for Troms og Finnmark.