Det er streik i kommunal sektor. En streik kommunenes interesseorganisasjon, KS, må ta ansvaret for. Alvoret i rekrutteringskrisen er ikke forstått av våre arbeidsgivere. Det er sterkt beklagelig. Over 7 000 lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek har vært i streik fra torsdag 27. mai. Fra og med onsdag 2. juni er ytterligere 13.370 medlemmer ut i streik.

Realitetene er klare: For tredje år på rad er det kraftig nedgang i søkningen til lærerutdanningen. Det gjelder både barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole.

foto
INNLEGGSFORFATTERE: Lena Røsæg Olsen, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Troms og Finnmark og Thomas Nordgård, fylkesleder i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark /Romssa ja Finnmárkku Oahppolihttu. Foto: Privat / iTromsø

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 15 prosent av årsverkene i grunnskolen er utført av personer uten lærerutdanning. I videregående utgjør andelen 21 prosent.

I en undersøkelse fra i høst svarte halvparten av lærerne som deltok at de har søkt eller vurderer å søke andre jobber utenfor skolen.

KS’ egen arbeidsgivermonitor viser at 3 av 4 kommuner sier at det er svært vanskelig å få tak i nok sykepleiere.

Nye tall fra NAV viser at det i helsetjenesten sett under ett mangler 7.000 sykepleiere, en økning på 1.800 bare på ett år, og vi vet at mangelen er størst i kommunene. NSF sin årlige bemanningsundersøkelse viser at 21 prosent av manglende sykepleiere i Troms og Finnmark stort sett erstattes av ufaglært arbeidskraft. Undersøkelsen viser i tillegg at det er en økende tendens at også helsefagarbeidere erstattes med assistenter.

Dette er alvorlig.

Vi ønsker ikke streik. Det gjør vi aldri. Når KS ikke anerkjenner at vi har en rekrutteringskrise må vi streike. Når KS ikke forstår at lønn er helt avgjørende for at mange nok skal velge å jobbe som bibliotekar, sykepleier eller lærer – må vi streike.

Vi kan avslutte streiken så snart KS kommer tilbake til forhandlingsbordet med et bedre tilbud. Det er opp til arbeidsgiver å løse dette på en god måte slik at streiken kan avsluttes.

Hvem som egentlig bestemmer i KS har vært oppe til diskusjon flere ganger. Under lærerstreiken i 2014 ble det avslørt at de aller fleste kommunene som sendte inn sine innspill til tariffoppgjøret, ikke hadde behandlet innspillene politisk. Rådmenn og personalsjefer sto for innspillene som hovedstyret baserte sine tariffpolitiske vedtak på.

Hvordan dette er i år vet vi ikke, men det er grunn til å tro at det i mange kommuner er svak politisk involvering, noe som selvsagt vil være et demokratisk problem. Vi vet derfor også lite om hvilken informasjon lokale politikere får om bemanningssituasjonen i sin kommune dersom de i det hele tatt blir involvert i å utforme kommunens tariffpolitiske signaler til KS. Så langt er det Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder for KS som har møtt arbeidstakersida i debatt. Vi er usikre på om han har de nødvendige fullmaktene som trengs for å komme oss i møte.

Det vi imidlertid vet helt sikkert er at det mangler både sykepleiere, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre med lang og kostbar utdanning også i Troms og Finnmark. Vi vet også at Ivar B. Prestbakmo (Sp) og Nils Ole Foshaug (Ap) sitter i KS’ hovedstyre. De står også som nummer to på stortingsvalglistene til sine respektive partier og ber om tillit til å representere fylket på Stortinget fra høsten av.

Hvilken plan har dere og resten av hovedstyret har for å rekruttere og beholde nøkkelpersonell til kommunene nå, og i årene som kommer? Vi vil hevde at dette dypest sett handler om velferdsstatens fremtid.

foto
INNLEGGSFORFATTERE: Lena Røsæg Olsen, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Troms og Finnmark og Thomas Nordgård, fylkesleder i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark /Romssa ja Finnmárkku Oahppolihttu. Foto: Privat / iTromsø