Norge er på europatoppen i overvekt og fedme og barn og unge sitter i økende grad stille. Det er en stor utfordring for helsen vår. Derfor har Nasjonalforeningen for folkehelsen jobbet sammen med mange andre for å sørge for at alle barn får minst en times fysisk aktivitet hver dag.

For å lykkes med det, er det avgjørende å ta i bruk felles arenaer som skolen, der tiltak når alle barn. Det var en stor og viktig seier for folkehelsen da stortingsflertall i 2017 vedtok at alle elever fra 1. til 10. klasse skal få en times fysisk aktivitet hver dag.

Siden da har vi ventet på forslag til gjennomføring. Isteden kommer regjeringen nå med et forslag om å avlyse målet. Fremfor en plan for å få at dette skal på plass, blir ambisjonen lagt i skuffen, og alternativet er veiledning for dem som vil.

Med regjeringens forslag vil det være opp til tilfeldigheter og flaks om ungene våre får et slikt tilbud. Det er en dårlig løsning når vi vet hvor store utfordringer vi har. Å investere i mer aktive barn har betydning her og nå, men vil også gi gevinst i et livsløp med gode levevaner. Vi ser også at mer fysisk aktivitet på skolen gir bedre læringsvilkår og bedre skolemiljø, så gevinstene med dette tiltaket er mange.

Derfor er det så viktig at regjeringen snur i denne saken og heller satser på ungene våre!