Valget denne gang dreier seg om mer valg eller mindre valg til Ola og Kari tromsøværing. Den røde siden i Tromsø by fjerner nå fritt brukervalg innen eldreomsorg.

Ap med Gunnar snakker om profitten på dette, men hva med utleie til kommunen, hva med profitten her? Skal også den bort, eller er det andre spilleregler her?

I disse dager er det Tenk Tromsø (les Tenk Tromsø sentrum) som er i mediene. Blir det ikke gjennomført så blir det ikke eldreomsorg og trygge veier for barn! Synes å huske at det samme ble sagt da eiendomsskatten kom, som har økt jevnt og trutt siden.

Dette er svada fra ende til annen. Tenk Tromsø er blitt mer til Tenk på Tromsø Sentrum. De røde har sørget for gjennom mange år å tilgodese store summer inn til sentrum. Når Aps Hausberg sier han ikke vil bo i en ikke-lovpålagt kommune, så er det akkurat det de fleste gjør.

Han og alle de andre i sone 1 tenker sikkert med skrekk hva de skulle betalt for billetten til Symfoniorkesteret, i stedet for 4.000 kr koster det 400 kr, resten av regningen sendes til alle de som ikke går på denne fantastiske opplevelsen. Her kunne det offentlige brukt penger på varme hender, som det så fint heter, i stedet for musikk til velbeslåtte brukere.

Det er viktig å ta vare på sentrum påstår dagens regime mens bygdene forfaller. Kulturtilbudet er avgjørende for at folk vil bo i kommunen ifølge Aps Tove K. Knudsen. Dette er tullprat, de fleste i Tromsø kommune benytter seg ikke av noe kulturtilbud i det hele tatt, og klarer seg utmerket. Det er andre ting som opptar folk.

Her på Kvaløya har det mer og mindre vært byggestopp i snart 50 år. Hele tiden begrunnet med mangel på bru, mangel på kollektivveier, mangel på ditt og datt. Virkeligheten er et veinett som er bygd for kø på Kvaløysletta, trange meningsløse rundkjøringer uten avkjørsler.

Helt bevisst politikk. Fylkets Prestbakkmo, som for øvrig bruker 75 mill. kr på å lære Ola og Kari tromsøværing å fly mellom Oulu, Luleå og Tromsø (nedlagt, og bortkastede penger) har sviktet totalt og har ingen plan for dette.

De som styrer med vei i dag driver dessverre med politikk samtidig, og da blir resultatet deretter. Ren SV og Rødt politikk, og minst mulig vei. Og så mye kø til slutt at folk roper etter bompenger for bedre vei.

Og når det gjelder SV så har vi noe å glede oss til. SVs Jens Revold sa fra kommunens talerstol følgende: «Det er å beklage at folk i tidligere tider fikk bygge fritt rundt om på Kvaløya (distriktet), skulle aldri ha skjedd ...»

Samme SV politiker beklaget at de ikke fikk tak i folks penger, «man ser jo at folk kommer ut fra OBS med fulle vogner så det finnes penger blant folk, men vi får dessverre ikke tak i dem for å kunne bruke dem» (ordrett sitert).

I stedet er for å løse folks problemer og virkelig ta tak i kommunen sine saker; sykefravær som koster enorme summer, manglende kostnadskontroll og sløsing med folks skattepenger, er man opptatt av badstuer på 5–6 kvadrat og jernbane, du snakker om å bruke tid på ikke-saker.

Til slutt: Klimakrisen. Har reist rundt om i verden og sett trafikkmengder som nesten ikke er til å fatte. Så skal vi som bor i et svært ugjestmildt land vinterstid begynne å gå og sykle for å redde verden. Og dette bruker lokale politikerne enormt med tid på.

Årsaken er jo selvsagt den enorme pengemengden fra det offentlige som gjør at folk har tid til det. Her kan man debattere seg inn i evigheten, mens verden går videre uten å bry seg.