Nordmenn elsker naturen. Det har vi visst lenge, og engasjementet rundt NRK-serien «Oppsynsmannen» har bekreftet dette.

Men da vi i WWF Verdens naturfond ba folk om å signere et brev til statsministeren med krav om å stanse naturtapet, ble vi overveldet av responsen. Med over 80.000 underskrifter er det en stor sjanse for at nettopp du som leser dette innlegget har signert brevet. Vi er takknemlige for din støtte, for små handlinger kan føre til store endringer. Det gir håp for fremtiden.

På vegne av deg og alle andre som bryr seg om norsk natur, har WWF nå sendt brevet med alle underskriftene og våre felles krav til statsministeren. Vi ber om at regjeringen tar ansvar.

Helt konkret ber vi om at Norge innen 2030:

  • verner og bevarer minst 30 prosent av naturen til havs, langs kysten, i ferskvann og på land for å ta vare på naturmangfoldet i Norge

  • restaurerer 30 prosent av ødelagt natur for å gjenopprette balansen i våre økosystemer og sikre livsnødvendige tjenester vi får fra naturen som ren luft, rent vann og matproduksjon

  • reduserer fotavtrykket fra produksjon og forbruk av varer og tjenester gjennom sirkulær økonomi slik at vi ikke tar ut stadig flere jomfruelige ressurser fra naturen, men heller bruker ressursene som allerede er i omløp

Dette er tre av målene Norge har forpliktet seg til da vi skrev under FNs naturavtale i Montreal i 2022. Mye må gjøres for å stanse naturkrisen, men dette er noe av det viktigste.

Vi står midt i en global naturkrise. Også i Norge forsvinner naturen i et forrykende tempo når den taper i møte med andre, kortsiktige hensyn. Kartlegging gjort av NRK viser at vi i Norge på en gjennomsnittlig dag ødelegger spesielt verdifull natur tilsvarende to fotballbaner. Fra før vet vi at hele ni av ti truede arter er påvirket av hvordan vi bruker naturen vår.

Slik kan det ikke fortsette. Takket være ditt engasjement kan vi rope høyt og gjøre oss hørt helt inn på Statsministerens kontor.

Og budskapet vårt til statsministeren er dette: Det er ingen tid å miste. Gjør løfter om til handling. Sørg for at den kommende naturmeldingen, som skal si hvordan Norge skal nå målene i naturavtalen, står i stil med den formidable utfordringen vi står overfor. Få hele regjeringen og statsapparatet med på laget. Sikre at naturen ivaretas i alt vi gjør.

Naturen er selve livsgrunnlaget vårt, og dens fremtid er nå i dine hender.