NHO sitt falske engasjement for distriktene er først og fremst kommersielt.

I et innlegg i iTromsø publisert 31. oktober 2021 hevder Ole Erik Almlid og Anne-Cecilie Kaltenborn at distriktene rammes dersom man faser ut private aktører innen helse og omsorg. Men de vet egentlig at ingen snakker om å fase ut alle private. For privat drift er ikke ensbetydende med privat profitt.

Det går et viktig skille mellom de private ideelle aktørene og de kommersielle. Ideelle aktører reinvesterer eventuelle overskudd i driften. Kommersielle aktørene har som formål å tjene penger. For å få til det må nødvendigvis deler av skattepengene bevilget til tjenestene gå til privat profitt. Det er derfor en grunnleggende motsetning mellom å tillate kommersielle aktører og ha en velferd uten profitt.

Rødt vil forby kommersiell drift fordi alle penger bevilget til velferdstjenester som barnehage, barnevern og sykehjem må gå nettopp til det, ikke i lommene på velferdsprofitører. Hvis kommersielle faktisk er opptatte av helse og velferd er det ingenting som står i veien for å omdanne til ideell drift.

Ifølge rapporten fra Menon Economics hadde den private helse- og omsorgssektoren en samlet omsetning på 28 milliarder kroner i 2019. Dette er skattebetalernes penger som er bevilget til velferd. Vi må sikre at fellesskapets penger går til å sikre gode velferdstjenester, ikke til privat fortjeneste.

Distriktene blir skadelidende når velferden blir butikk. Kommersialiseringen av velferdstjenester gir økte geografiske og sosiale forskjeller i tilgangen på velferdstjenester, viser erfaringer fra Sverige. De kommersielle selskapene etablerer seg sentralt, der kundegrunnlaget er størst og det er mest penger å tjene.

NHO driver ren skremselspropaganda, men har blitt avslørt for lenge siden. Det er derfor Rødt har folket i ryggen – folk flest er for profittfri velferd og vil at velferdstjenester skal drives av offentlige og ideelle aktører, ikke kommersielle.

En ny regjering kan ikke frede velferdsprofitørene. Nå må ikke Ap og Sp la seg lure av NHO, men lytte til fagbevegelsen og flertallet i befolkningen. Vi må styrke velferdstjenestene, ikke velferdsprofitørene.