Fortsatt er det ingen løsning på de årelange problemene med kritisk dårlig luftkvalitet, elendige sanitære forhold og store fuktskader. Skoleelevene og de ansatte har en elendig og til tider uforsvarlig hverdag med et inneklima som kan bidra til helseplager.

De styrende partiene med Arbeiderpartiet i front har ikke prioritert ny skole i Tromsdalen. Det kunne de gjort om viljen hadde vært der.

Vi har i tillegg mangel på sykehjemsplasser, og pasienter blir liggende for lenge på UNN til fortvilelse for både pasientene og det kommunale driftsbudsjett innen helse. Den siste tiden har vi også blitt gjort oppmerksom på flere rotete og dårlige anbudsprosesser. Pengene renner unødvendig ut og det koster innbyggerne dyrt.

I forrige uke kom nyheten om at elevene ved Tromsdalen skole må vente enda et år før det blir gjort utbedringer på skolen. Lovnaden om at sommeren skulle benyttes til forbedring av luftkvaliteten og oppgradering av klasserommene viser seg å ikke holde vann. Kommunen har nemlig rotet det til med anbudsprosessen. Renovasjonsarbeidet må lyses ut på nytt, og dermed forskyves utbedringene ytterligere et år.

HØYRE: Artikkelforfatterne Vanja Terentieff (til venstre) og Anne Berit Figenschau fra Tromsø Høyre. Foto: Ronald Johansen

Tromsdalen barneskole er Tromsøs største barneskole med over 500 elever. Over mange år har vedlikehold av skolen vært neglisjert. På befaring ved skolen for et år siden uttalte kommunedirektør Stig Tore Johnsen «Vi ser at det ikke er bra og noe er helt krise". I etterkant av befaringa avslørte iTromsø at mugg og skitt i ventilasjonsrørene ikke var rengjort etter inspeksjon, på tross av at rapporten viste «akutt behov for rengjøring».

Høyre har lenge ment at det haster med å starte byggingen av en ny skole i Tromsdalen. Det kan ikke vente. Høyre har sammen med de borgerlige partiene foreslått å intensivere utredning av ny skoletomt og fremskynde byggingen av nye Tromsdalen skole, slik at elevene ved byens største barneskole får et forsvarlig utdanningstilbud i forsvarlige lokaliteter. I mellomtiden vrir posisjonspartiene seg unna og har fokus på å kjøpe eiendommer og drive med eiendomsutvikling.

Nå trenger Tromsø og Tromsdalen en ordfører som rydder opp og tar ansvar. Høyre mener skylden for denne kritiske situasjonen ligger hos Ap, Sp og SV, som ikke har prioritert elever, skole og utdanning. Alle tre partiene har sittet med makten siden 2015. Bygging av ny skole i Tromsdalen har konsekvent blitt nedprioritert til tross for tydelige valgløfter. Nå må man i det minste rydde opp og sørge for forsvarlig inneklima for elever og lærere.