Veldig mange av oss kjenner på «dyrtiden» vi er i nå. Familier må redusere på utgifter for å få pluss og minus til å gå opp hver måned. Mange av de godene vi normalt har kunnet unne oss må nå tas bort. Det merkes for de fleste av oss i hverdagen. Sånn er det. Da gjelder det å prioritere godt. Noe er viktigere å prioritere enn andre ting.

At alle barn får delta i fritidsaktiviteter er viktig å prioritere. Vi vil derfor sende ei sterk oppfordring til idrettslagene og foreldre. La barna får delta i idretten.

Tre av fire barn deltar i idrettslag. Det er i idretten barn og unge etablerer venner og skaper de gode sosiale fellesskapene. Det er i idretten barna får opplevelser som de tar med seg hele livet. Opplevelser i lag med vennene. Idrettsaktivitet legger gode vaner for et aktivt liv og god fysisk og mental helse.

Vi vil sende ei utfordring til idrettslagene: Ta ned aktivitetskostnadene. Det er ikke nå dere skal legge opp til dyre reiser og turneringer. Ta ned fokuset på dyrt utstyr. Legg til rette for bytting, låneordninger og salg av bruktutstyr.

Vi vil sende ei utfordring til foreldrene: Bli med du også. Bidra som frivillig i idrettslaget og opplev at dette også er et fellesskap for voksne som kan gi deg en sosial arena og vennskap med dine barns venners foreldre. Med flere foreldre som bidrar i idrettslagene, jo bedre blir fellesskapet, og det legges enda bedre til rette for et godt økonomiske fundament for idrettslaget.

Hva kan vi i idrettsrådet og idrettskretsen bidra med? Vår visjon er «Idrettsglede for alle», og i det mener vi at alle som ønsker det skal få være med i idretten. Ett av de viktigste målene vi jobber med nå er at økonomi ikke skal være et hinder for å delta i idretten. Det tar vi på alvor.

Vi vil derfor fortsatt arbeide for gode økonomiske rammebetingelser for idrettslagene. Vi mener at offentlige myndigheter må øke sine tilskudd til idrettslagene slik at de kan bruke mer tid på å skape god idrettsaktivitet og mindre tid på å få økonomien til å strekke til. Vi vil fortsatt arbeide for gode ordninger som eksempel solidaritetsfond, som gir ekstra støtte til de som trenger det mest.

Vi vil sende ei utfordring til myndigheter på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå: bidra med friske midler slik at alle barn og unge kan være med i gode sosiale fellesskap på fritiden. Det er den beste investeringen dere kan gjøre for kommende generasjoner.