Å gi ungdom sommerjobb burde være et samfunnsansvar – for alle, offentlige som private, bedrifter så vel som store foretak. Selv om det koster litt ekstra nå, gjør vi ungdommen og samfunnet en stor tjeneste på sikt.

Alle husker vi de første ordentlige pengene vi tjente. Den gode følelsen av ansvar, frihet og stolthet som kommer med det å ha tjent egne penger. Å tjene penger gir som oftest mersmak. Det er den følelsen som gjør de aller fleste blir motivert til å jobbe mer.

Vi trenger aktive og optimistiske ungdom med skapertrang og stå på-vilje, ungdom som vil skape muligheter og optimisme i nærmiljøet og samfunnet for øvrig. Vi må forhindre at ungdom som tar ansvar for utvikling og nyskaping i samfunnet blir stoppet av et tungrodd byråkrati.

Regjeringen og samtlige parti på Stortinget har – klart og tydelig – varslet at ungdommen i størst mulig grad skal skjermes for de problemene som har oppstått på arbeidsmarkedet. Det er vel kjent at offentlige, statlige og kommunale etater, i likhet med deler av det private næringslivet, burde ha tilrettelagt flere faste stillinger og sesongrelaterte oppgaver for ungdommen.

Uten en bevisst og aktiv tilrettelegging fra den offentlige og private side, vil ungdommen møte en – stengt port – til sommerjobber i år og faste stillinger. NAV må få en tydeligere forpliktelse for tilrettelegging av sesongbetonte oppgaver og faste stillinger for ungdommen.

La oss samle oss om ordtaket; Å komme sammen er begynnelsen – Å holde sammen er fremskritt – Å arbeide sammen er suksess. Og resultatene vil komme av seg selv! Lykke til!