Fire russere er varetektsfengslet etter angivelig å ha tatt bilder av et «objekt underlagt fotoforbud» i Nordland. Selv har de forklart at de er turister som blant annet har fotografert nordlyset og i alle fall ikke bevisst har rettet kameralinsene i lovstridig retning.

Tilfellet er overhodet ikke enestående. En annen russer ble nylig stanset på grenseovergangen ved Storskog med to droner i bagasjen. Ytterligere én er pågrepet med drone ved Tromsø lufthavn. Pågripelsene de siste dagene understreker viktigheten av all beredskapen vi har satt i verk, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). På sin pressekonferanse mandag ville hun «ikke utelukke at det kommer flere slike saker fremover». Det må vel være ment som et understatement.

Det observeres en stadig økende dronetrafikk over kraftstasjoner, oljeplattformer og annen kritisk infrastruktur. Droner med (i første omgang) fotoutstyr har en både enkel og lett tilgjengelig teknologi. Og Ståle Ulriksen, profilert forsker ved Sjøkrigsskolen, har utvilsomt rett i at myndighetene har vært naive i sitt forhold til Russland. For droner utgjør et våpen i såkalt hybrid krigføring, noe vi også ser nå i Ukraina, der såkalte kamikaze-droner brukes som et terrorvåpen mot sivilbefolkningen.

Justisminister Mehl ber om årvåkenhet og om å melde fra til politiet ved mistenkelige hendelser eller observasjoner. Det er en appell til oss alle, i alle deler av landet. At myndighetene på mange plan har iverksatt spesielle tiltak, er ikke nok. For beredskapen, i videste forstand, må høynes.

De siste ukene har 2.500 russiske statsborgere kommet hit til landet, de fleste for å slippe unna Putins mobiliseringsordre, noen som vanlige turister. Men personer med andre hensikter, det vil si oppdrag, kan lett blande seg inn i strømmen. En stor andel av disse russerne har i mange måneder ankommet Norge via flyplasser i Finnmark og dernest Tromsø.

Det er ingen grunn til å være naive i møte med dette. Ei heller de russiske fiskebåtene som nå anløper havner i Tromsø. Der er det også strammet ytterligere til, men nærheten til en militær stormakt på krigsstien er til å ta og føle på nå.

I Norge råder det en grunnleggende tillit mellom myndighetene og folk, en verdi vi skal ta vel vare på. Ikke minst så vi dette under pandemien, mens man – ironisk nok – slet med å få folk i Russland til å vaksinere seg, på grunn av en sviktende tillit til myndighetene i befolkningen, og til tross for at landet selv var en av de store produsentene av vaksiner.

Tillit må ikke forveksles med naivitet. Har de fire russerne stukket unna bilder med sensitivt innhold? Eller har de nøyd seg med å fotografere fjell, fjorder og nordlys? I så fall blir varetekten ingen hyggelig ferieopplevelse. Men det som skjerper den norske årvåkenheten er Putins stadig mer brutale angrepskrig i Ukraina, og alle tegn til forberedende hybridkrig mot andre land. Det får russiske turister og mobiliseringsflyktende bare være klar over. Og det er noe vi som nasjon, med grenselinje mot Russland, må forvalte klokt.