Det er med stolthet at satsingen for å ta fylkesveiene i Troms tilbake til en standard som gjør at folk og næringsliv kan ferdes trygt, kan erklæres igangsatt.

Da vi overtok ansvaret for samferdsel Troms og Finnmark har det vært et av våre store fokusområder. Det skal nemlig merkes at pengene prioriteres riktig og etter samfunnets behov. Fylkeskommunen skal gjennom handling og prioritering vise at man forstår realitetene ute i samfunnet. For oss har det tidlig vært klart at det ikke var aktuelt å sitte stille i båten og se på ytterligere forfall av fylkesveinettet i Troms.

Mari Martinsen Siljebråten, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Troms har landets verste fylkesveistandard. Det er uakseptabelt at det skal være situasjonen. Derfor er vi glad for at Troms og Finnmark fylkeskommune i desember fikk frigjort 2 milliarder til reinvestering og oppbygging av dårlig vei i Troms. Vi må få en standard på fylkesveiene våre som sikrer til at folk og næringsliv faktisk får den sikkerheten og mobiliteten de trenger og fortjener. Vi har store ambisjoner om vekst og utvikling i vår region. Da er fylkesveiene en viktig nøkkel.

Så lenge vi sitter med ansvaret vil vi fortsette å gjøre vårt ytterste for at både fylkesveistandard og skredsikringsbehov i Troms løftes til det høyeste nivå i samferdselsdepartementet. Ansvaret for å få infrastrukturen opp til den standarden som samfunnet trenger må skje i et forpliktende partnerskap der også stat viser at fylkesveinettet i nord er avgjørende for samfunnsutvikling.

I fylkeskommunen skal vi fortsette å gjøre vårt ytterste med det vi har til rådighet, noe vi viser gjennom fylkesveiløftet i Troms. Derfor har vi også kontinuerlig dialog med samferdselsdepartementet om et nasjonalt løft for fylkesveiene.

Agnete Masternes Hanssen, fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI

Vi ønsker spesielt å takke Troms-kommunene, med ordførerne i spissen, for den utholdenheten de har utvist over mange år. Kommunene har sagt ifra om dårlige fylkesveier i lang tid. Dette ønsker vi å lytte til.

For oss er det viktig at kommunene vet og opplever at fylkeskommunen er en partner som både forstår behovene og ivaretar vårt ansvar som veieier. Det innebærer at vi gjennom handling må satse på infrastrukturen som bidrar til utvikling ute i kommunene.

Det er en glede å kunne si at vi i Troms og Finnmark fylkeskommune i 2022 igangsetter store samferdselsløft, der det ikke kun skal legges asfalt, men gjøres grunnarbeid, forsterking og oppbygging av ny veikropp på flere strekninger gjennom fylkesveiløftet. Dette skjer i tillegg til det vanlige dekkeleggingsprogrammet som det skal lukte asfalt av.

I 2022 blir det oppstart av følgende prosjekter:

 • Fv863/7914 Skulgam-Hansnes Nord, i Tromsø og Karlsøy kommune

 • Fv7910/7912 Hessfjord- Dåfjord, i Karlsøy kommune

 • Fv8290 Grov-Botnelva, i Tjeldsund kommune

 • Fv7806 Tennevoll-Årstein, i Lavangen og Gratangen kommune

 • Fv7936 Birtavarre E6-Kåfjorddalen, i Kåfjord kommune

 • Fv7948 Storslett E6 – Kildal, i Nordreisa kommune

 • Fv7816 Skogstad E6-Storjorda, i Bardu kommune

 • Fv868 Oteren E6 – Lyngseidet, i Storfjord og Lyngen kommune

 • Fv862 Botnhamn -Stønnesbotn, i Senja kommune

 • Fv7966 Alteidet-Gulpenjarga kai, i Kvænangen kommune

I 2022 blir det og gjort forberedende tiltak på strekningene:

 • Fv854 Minde-Målsnes, i Målselv kommune

 • Fv7900 Rennelv- 7898-Fornes, i Tromsø kommune

 • Fv7898 – Flatvoll 7900, i Balsfjord og Tromsø kommune

 • Fv7874 Gisund bru -Tennskjær, i Senja kommune

Den nye satsingen på de aller dårligste strekningene i Troms er ikke bare etterlengtet, men nødvendig, og det vil være det største løftet som er gjort på fylkesveinettet i Troms noen gang.

I 2023 vil nye strekninger være klar for å igangsettes – vi gleder oss til fortsettelsen. Fylkesveiløftet er bolyst i praksis.