Følg opp barn som sliter!

OPPFØLGING: Lars Kristian Bredahl, Daglig leder i Abilia Norge, mener regjeringen tidlig må sørge for å gi barn med autisme den hjelpen de trenger. Bilde til illustrasjon. Foto: Gorm Kallestad