Direktøren for Nordnorsk Kunstmuseum, McGowan, sier at hensikten var ikke å vandalisere men å "invitere til dialog og refleksjon rundt vår egen historie i denne landsdelen”. Nå har dialogen vart i et halvt år. Det skulle vel være tilstrekkelig.

Tromsø by og distriktene rundt er kjent for arktiske aktiviteter, arktiske operasjoner og arktiske bragder. Roald Amundsen er kjent som Tromsøs største, Norges største, ja også verdens største polarhelt. For sine bragder både i arktiske og antarktiske strøk er han blitt hedret med en statue med utsikt over Tromsø havn.

Dette er en æresbevisning reist av Tromsø by ved blant andre Arktisk Museum, Arktisk Forening og Tromsø Skipperforening. Altså en æresbevisning gitt av de i Tromsø kommune som den gang hadde forståelse og tanker for de enorme bragder som var blitt utført.

Statuen ble reist i 1937 og har fått stå i fred for vandaler i over 80 år. Men nå har altså noen i kunstens navn spikret en forskalingskasse rundt statuen og kalt denne for kunst. Det er ikke kunst, men direkte hærverk og vandalisme.

Hvor er kunsten i å snekre sammen noen kassebord? En hvilken som helst forskalingssnekker kunne vel gjort dette like bra, men med akkurat den samme vandaliserende effekten.

Når ble det kunst å vandalisere hedersbevisninger til noen av landets største helter? Har ikke Tromsø kunstnere, eller nordnorske kunstnere bedre kreative evner enn å spikre kassebord rundt monumenter som hedrer store bragder?

Hvis noen ”imbesiler” bestemmer seg for, i kunstens navn, å spikre en forskalingskasse rundt statuen av Kong Håkon, skal vi da bare legge oss skinnflate å si ” ja vær så god”, det er jo kunst.

Nå må de som har ansvar og myndighet i denne byen åpne øynene og se vandalismens omfang. Hvordan tror man at statuen vil se ut til våren hvis den får stå over vinteren full av vann og is med vekselvis sprengkulde og hyppig issmelting i mildværsperioder?

Nå må de som utad har som oppgave å bevare arktisk historie, arktiske minner og arktiske heders- og æresbevisninger våkne opp for å se hva som skjer med hedersstatuen av vår største polarhelt.

Hva skal vi med Polarinstituttet, Polarmuseet, Arktisk Museum, Arktisk Forening og lignende enheter som sies å være opptatt av bevaring av arktisk kultur og historie, hvis de bare skal sitte og applaudere hærverk på og vandalisme av byens største polarhelt?

Kom igjen, folkens: Dette er ikke kunst. Det er hærverk og vandalisme. La oss ikke gå inn i julehelga med forskalingskassen rundt Roald Amundsen.