«Hvordan var «folk i byen» i stand til å hindre at reisende skulle få gå trygt og tørrskodd av og på båter og busser?»

Fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo Foto: Jon Terje Eiterå