Den sittende rødgrønne regjering viser sine kort, og sitt ansikt. De har ingen tiltro til at folk klarer å foreta egne valg når det gjelder pleie- og omsorgstjenester i kommunene. De har ikke tillit til vanlige folk. Høyre mener helt på alvor at det enkelte mennesket skal være sjef i eget liv også når det gjelder behov for hjemmesykepleie og andre nødvendige tilbud innen pleie- og omsorgstjenestene.

Fritt brukervalg innebærer at den som får innvilget praktisk bistand (hjemmehjelp) eller hjemmetjenester (hjemmesykepleie) fritt kan velge om det er kommunen eller private som skal gi hjelpen som innvilges. Dette innebærer mer mangfold og valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene.

I Tromsø kommune hadde vi dette tilbudet noen år, innført av det borgerlige byrådet, men de styrende partier bestående av Ap, SV, og Rødt var raske med å fjerne dette tilbudet da de kom til makta. Jeg synes det er tragisk. Nå gjør den rødgrønne regjeringen det samme.

Det er uforståelig at de rødgrønne mener at folk ikke skal få bestemme over egne liv. Folk bør gis den tilliten at de selv skal kunne bestemme hvem som skal komme hjem til deg og gi deg tjenester.

Høyre mener at fritt brukervalg kan gi brukerne - deg og meg- muligheter for å velge private eller ideelle leverandører som kommunen på forhånd har godkjent. Og Høyre mener at det er kommunen som skal fastsette prisen på forhånd, slik at den enkelte leverandør må konkurrere på kvalitet, ikke på pris. Dette gir den enkelte søker klagerett, og mulighet til å bytte leverandør.

Det er et offentlig ansvar å sikre gode pleie- og omsorgstjenester til alle som har behov for det. Og Høyre mener at kommunene er, og skal være den sentrale leverandøren av tjenestene. Men Høyre mener også at valgfrihet er en viktig faktor i vårt velferdssamfunn.

Vi mener derfor det er viktig at vi utnytter alle tilgjengelige ressurser, også private, ikke minst når det gjelder de utfordringene kommunene står ovenfor når det gjelder en aldrende befolkning.

Jeg tror at alle, både vanlige og uvanlige folk, skjønner at utfordringene innen helse og omsorgstjenestene vokser. Høyre mener valgfrihet, og ikke minst mangfold innen disse tjenestene, vil sikre at den enkelte får gode og tilpassede helsetjenester.

Vi lever ulike liv. Vi har ulike ønsker og behov. Mitt syn er at det offentlige fortsatt skal gå så langt som mulig for å legge til rette for gode offentlige helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer også å gi private og ideelle organisasjon mulighet for å bidra innen tjenester det vil være stort behov for i årene fremover. Slik gir vi alle innbyggere valgfrihet og gode tjenester, ikke bare de som kan betale for det.