Ordfører Gunnar har rotet det til, nok en gang, og tar denne gang ut sin frustrasjon på Høyre. Ordfører påstår nemlig i et intervju med avisa iTromsø at Høyre er imot at konsertarrangører, underleverandører og andre folk i næringen skal kunne komme tilbake i jobb. Om noen tror på ordføreren, så vil jeg bare slå fast at det stemmer ikke.

Høyre ønsker en forsvarlig og forutsigbar behandling av saker i kommunen, og ikke minst i saker som omhandler tiltak som rammer innbyggerne og næringslivet. Høyre mener også at de som berøres skal bli hørt og tatt med på lag. Det har manglet i formannskapets behandling av nye koronatiltak.

Ordførerens utsagn kommer etter nok en ekstraordinær behandling av den lokale koronaforskriften i formannskapet. Tilbakemeldingene etter behandlingen lot ikke vente på seg. Det er skapt stor usikkerhet rundt hva som er vedtatt og hvordan det skal forstås. Aktører i Tromsø er fortvilte over at de er usikre på hva som gjelder og hva de skal forholde seg til. Hvordan skal vi da kunne forvente at de skal kunne overholde reglene? En slik usikkerhet kunne vært unngått.

Hele saken har vært rotete håndtert fra ordfører med store løfter til befolkningen om at Tromsø var klar til å innføre koronapass så snart forskriften fra regjeringen var på plass. Det stemte ikke. Når det ikke gikk, kom det heller et hastig benkeforslag i møtet om å fjerne en hel paragraf i koronaforskriften.

Høyre mener det beste hadde vært om vi hadde hatt en runde med de berørte før beslutningene ble tatt, slik at vi i fellesskap kunne kommet frem til de beste løsningene. Slik kunne vi funnet den riktige balansen mellom å ivareta et næringsliv som er preget av nye tiltak, og samtidig ivaretatt smittesituasjon.

Høyre foreslo derfor at kommunen skulle videreføre den foreslåtte forskriften frem til formannskapsmøtet i neste uke. Da kunne vi hatt en runde med partene i arbeidslivet, og tatt innspillene med i utformingen. Flere har kommet med forslag om justeringer og presiseringer. Ikke bare til forskriften, men også til veilederen. Det lønner seg å lytte.

Vi hadde da hatt en ekstra uke med samme forskrift, og vi hadde kunne drøftet revideringer og endringer på en bedre og mer opplysende måte. Nå risikerer vi at endringen blir håndtert ulikt og innbyggerne er i tvil om hvordan man skal forholde seg vedtatte forskrift. Det er det siste vi trenger.

Nå ble det ikke slik. Imot administrasjonen og smittevernslegens anbefalinger ble en hel paragraf fjernet i et benkeforslag fra posisjonen i Tromsø kommune.

Ordfører Wilhelmsens hastige soloutspill om at Tromsø var klar til å innføre koronapass så snart forskriften fra regjeringen var klar, ble en pinlig affære. La oss bare håpe det ikke blir en oppblomstring og en innstramming igjen neste uke.

Husk at det å holde avstand fortsatt er viktig og riktig, av hensyn til deg selv og andre. Også på uteplassene.