Koronajulebordets ni skamvettregler

Foto: Tegning av Odd Klaudiussen