LOs sommerpatrulje har i sommer avdekket at tre av fem unge i Troms jobber i en bedrift med lovbrudd. Det er veldig bra at vi har bedrifter som satser på unge og gir dem en jobb, men det fordrer at rettighetene til unge arbeidstakere ivaretas.

I Nord-Norge har vi et stort paradoks. Landsdelen vår mangler arbeidskraft samtidig som vi sliter med å holde på unge som ønsker å flytte sørover. Det er avgjørende at vi fremsnakker landsdelen vår og viser fram alle mulighetene unge har her. Da må arbeidslivet være på sitt beste.

Skal unge trives med å få en fot innenfor arbeidslivet, må det være ordentlige forhold. Det er ikke holdbart at bedrifter bryter arbeidsmiljøloven overfor unge arbeidstakere. Det bidrar ikke til å gjøre landsdelen vår mer attraktiv for unge og det må ryddes opp i.

Offentlige institusjoner og næringslivet må samarbeide tettere om løsninger som sikrer attraktive arbeidsplasser for unge. Løsningene må innebære bedre informasjon, både for unge arbeidstakere og bedrifter. Det er også viktig at skolene har god opplæring om hvilke rettigheter man har, samt synliggjøre elev- og lærlingombudets rolle.

Det må gjøres enklere å komme seg inn i arbeidslivet og få seg sin første jobb. For unge spesielt er det å få seg en fot innenfor viktig av flere grunner: man får egen inntekt, man lærer seg å kjenne arbeidslivet, og man får bygget seg opp erfaring og en ekstra linje på CV-en.

Til høsten skal LOs sommerpatrulje ta turen innom en rekke lærlingplasser. Forhåpentligvis vil resultatene da være litt mer positive. Vi trenger attraktive lærlingplasser om vi skal ha nok fagarbeidere i fremtiden.

Det er viktig at lærlingenes stemme blir hørt. Høyre har lenge foreslått å bevilge penger til et lærlingråd som skal sikre at lærlingenes stemmer blir hørt og interesser ivaretatt. Nå som dette har kommet på plass, er det viktig at fylkeskommunen fortsetter å ivareta de unge som skal ut i arbeid.

Vi må snakke fram landsdelen vår og mulighetene unge har i Nord-Norge. Bedriftene som tilbyr unge jobber har et særlig ansvar som representanter for det flotte nordnorske næringslivet.