«Barn skal ikke utsettes for vold og overgrep»

Svein Harberg, leder av Stortingets familie- og kulturkomité Foto: Wikipedia