23. desember 1969 fant Norge oljen. Det er i år 50 år siden. Hvordan Norge hadde vært uten oljen, er vanskelig å se for seg. Vi som er unge i dag flyter i velferd som følger av oljearbeidernes farlige arbeid.

Det er ingen andre næringer som skatter og tilrettelegger for så mye velferd som nettopp disse. Derfor er det skremmende at MDG, SV og Venstre tar til orde for å legge ned oljenæringen i overskuelig fremtid.

Ingen av disse partiene har ingen god forklaring på hvordan en slik utfasing skal kompensere for de over 200.000 ansatte tilknyttet norsk olje og gassvirksomhet. Det nevnes heller ikke hvordan tiltrengte skatteinntekter eller hvordan dagens velferd skal kunne opprettholdes.

I år passerte beholdningen i Oljefondet 10. 000 milliarder. Om vi skal kutte ut denne næringen, hvor og hva skal vi kutte da? Er det kutt i skole eller helse? Eller er det økte skatter og avgifter for innbyggerne?

Fremskrittspartiet mener at vi skal ta vare på naturen og miljøet vårt. I tillegg trenger globale utfordringer og problemstillinger globale løsninger. Norge er et lite land i den store verden. Vi slipper ut 0,11 % av de totale, globale utslippene.

Norsk olje- og gassvirksomhet er avgjørende for teknologiutvikling som kan spres i vårt eget næringsliv, men ikke minst bidra til eksport og spredning av miljøvennlig teknologi til det internasjonale markedet.

I år slipper Norge ut mindre enn hva man gjorde i 1990. Utslippene går stadig nedover. En offensiv avgiftspolitikk hvor transformasjonen av bilparken går hurtigere i Norge enn i resten av Europa, og videre bygging av infrastruktur for bane og avstandsinnkortinger i vårt langstrakte land, bidrar til verdiskaping, bedre miljø og mindre utslipp.

Norsk olje- og gassvirksomhet driver innenfor strenge kontrollregimer for miljø, klima og sikkerhet. Vil vi virkelig legge til rette for økt utvinning i andre land med større olje og gassreserver enn Norge? Etterspørselen og markedet globalt blir å kompensere for stengte oljekraner, og sannsynligheten for større produksjon i land uten nevneverdige krav til helse, miljø og sikkerhet, vil derfor være større utslipp, flere ulykker og større belastning på klimaet.

Frp tror på at vår kunnskap og teknologi skal komme fremtidige generasjoner og velferd til gode, heller enn at en politisk styrt avvikling vil føre oss inn i det ukjente. Olje- og gassnæringen er fremtidsrettet, vil fortsatt utvikle seg og ikke minst tilpasse seg nye krav, reduserte utslipp, tryggere produksjon samt ringvirkninger for nytt næringsliv og supplementer til det eksisterende. Dette mener vi er god klimapolitikk.