Høstens kommunevalg står mellom de som ønsker å ofre ansattes lønns- og pensjonsvilkår, og de som ønsker å styrke folks rettigheter på jobb.

Vi har prøvd det før i Tromsø. Like før valget i 2015 inngikk det borgerlige Høyre, Frp, Venstre og KrF-flertallet i kommunestyret en kontrakt om privatisering av deler av renholdet i kommunen. 58 av de ansatte i renholdsenheten Fagrent ville miste jobben, og om de fikk jobb i selskapet ISS som skulle ta over, ville de blant annet få langt dårlige pensjon.

I utgangspunktet ønsket det daværende byrådet å ramme alle de 179 renholdernes pensjon. Som daværende finansbyråd Anne Berit Figenschau (Høyre) sa til Nordlys om Fagrent når hun ville gjøre det om til et aksjeselskap: I og med at de ansatte dermed ikke lenger jobber i kommunen, men i et aksjeselskap, vil de kunne miste sin pensjonsordning. Der har kommunen en mulighet til å spare penger.

Fagforbundet regnet ut at ansatte ville tape 80.000 i året! En sånn politikk mot vanlige arbeidsfolk er ikke Tromsø på sitt beste. I kommunestyremøtet i mai i år foreslo de borgerlige partiene igjen privatisering som løsningen.

Tankegangen er klar: Tromsø kommune skal ikke ta seg råd til å gi ansatte i kommunen den pensjonen kommunalt ansatte har krav på. La oss ikke få den politikken tilbake til Tromsø. Det samme gjaldt da de privatiserte deler av hjemmetjenesten, og om de hadde fått holde på lenger, ville det nok rammet jobben til enda flere. De hadde fullmakt til å konkurranseutsette, det vil si privatisere, all kommunal virksomhet.

Hver enkeltkontrakt ble begrenset til 75 millioner kroner. Dette betød likevel hele Bydrift, alle sykehjem og andre institusjoner, hjemmetjenesten og mere til.

Etter at velgerne i Tromsø sa tydelig fra at de ikke ønsket mere av privatiseringspolitikken i valget i 2015, har Rødt fulgt det opp i kommunestyret og sa sammen med SV og Arbeiderpartiet opp kontrakten med ISS. Fagrent leverer nå veldig bra, er en del av miljøet på arbeidsplassene de holder rene og har fått ned sykefraværet. Vi har bestemt at vi ikke forlenger kontrakten om privatiserte hjemmetjenester, som løper ut om noen uker. Vi sier nei til all privatisering av kommunale tjenester.

Vi i Rødt mener at Tromsø kommune skal bruke alle sine virkemidler for å styrke folks rettigheter på jobb. Vi ønsker å endre reglementet for skjenkebevillinger slik at utesteder og restauranter som ikke gir den forskriftsfestede minstelønnen ikke gis bevilling.

Vi ønsker å innføre en merkeordning for turistbedrifter, en bransje hvor vi vet at mellom de mange seriøse aktørene er mange useriøse, som stiller krav om miljø, bærekraft og gode arbeidsforhold. Og vi har sammen med SV og Arbeiderpartiet fått innført strenge krav på kommunale byggeplasser, om blant annet faste ansettelser, faglærte håndverkere og antall lærlinger.

De folkevalgtes oppgave må være å styrke folks rettigheter på jobb, ikke å ta fra dem rettigheter som er kjempet hardt for.