Nå om dagen fylles avisene av irriterte mishagsytringer om hvordan Jekta, K2 og Pyramiden tar knekken på sentrum. Butikker legges ned og gjenoppstår som turistbutikker. Julenisser og reinsdyr fra Hongkong slår godt an til pengesterke turister. Til tross for at vi begynner å ligne et nordfinsk tettsted er Tromsø en fantastisk by.

En intim trehusby som har så mange positive ting ved seg at den lokker folk fra store deler av verden til stedet. Her kan de besøkende gå i kafeer og shoppe nips og varme klær. Store deler av året skjer det ting i gatene her som frister mange. Museer, bibliotek og kino har vi. Lista er lang, og mange dager er det stort sett full fart i utelivet, slik at de som bor, eller klorer seg fast, her i sentrum har en viss grunn til å ergre seg over rabalderet og den energien som spruter ut av det.

Er det bare kjøpesentrene som dreper sentrumshandelen? Kan det stemme at folk er så innmari glad i gratis parkering at det tar knekken på byen vår? Eller er det også at huseierne i sentrum håver så mye inn på husleia at det blir umulig å få endene til å møtes for hardtarbeidende næringsdrivende.

Noen sa en gang at huseierne i sentrum egentlig er gribber som har arvet ei dør mot Storgata. Stemmer det?

Er det kanskje en kombinasjon av mange ting som drar i feil retning? Netthandel svekker også alt av handel. Aldri har vi hatt så mange utleveringssteder for varer som nå for tiden. Selv kioskene blir oversvømt av varer som skal ut til publikum. Trailertrafikken eksploderer nordover, og veiene fylles av store doninger med såpeglatte dekk. Noe er virkelig i ferd med å skje her i området rundt Nordens Paris som aldri får se en jernbane fordi de sentrale politikerne våre sover på vakta si.

Eiendomsmannen Ivar Austad sa i et intervju nylig at handelsnæringen i sentrum må lære seg å tenke som et kjøpesenter. Godt sagt. Man må nemlig ta hele det gamle handelsområdet i bruk og rigge det til slik at det blir så attraktivt at det blir uimotståelig.

Hva med å begynne med ungene? Gårdeierne kan, om de vil det, gå sammen med kommunen og legge forholdene til rette for et barneparadis som ingen unger kan motstå. Et sted alle unger bare må være. Som en vet er det ofte ungene som bestemmer i familiene. Skal de leke, så skal de det, og da må både mamma, pappa og bestemor bli med på det. Bestefar skal antakelig på puben og treffe de dårlige kompisene sine, han.

Her i sentrum kan man lage slikt som de ikke har plass til på kjøpesentrene, fordi det blir for dyrt å båndlegge så store arealer som de ellers kunne brukt til parkering. Her i sentrum har vi imidlertid plass nok til dette i massevis. Torvene ligger der, og den lange Storgata er også offentlig eiendom og kan brukes til det man vil. Her er det fortsatt politikerne som styrer og ikke de såkalte «gribbene» Denne fordelen bør man nå ta i bruk.

For å få dette til, må de som eier eiendom i sentrum organisere seg bedre slik at det blir effekter av det. Ikke som nå hvor det blir bare tørrprat. Kommunen må inn med noen millioner og et nytt prosjekt av typen «levende by» må få prioritet på høyeste hold i politikken. Ordføreren selv må anstrenge seg og være nådeløs på gjennomføring.

En må sette inn, og lønne godt, personer med stor gjennomføringskraft til å forandre, og gårdeiere må sette seg selv i andre rekke, åpne pengeboka, og delta i en «masterplan» for bysentrum som de kan lage i samarbeid med en aktiv og pådrivende kommune. En må reise rundt i verden og se hva andre har fått til, og så skape sitt eget av det.

I parkeringsanlegget som i dag går med gode overskudd kan en lage parkeringsregler som åpner for gratis parkering i perioder samtidig som en kan sette opp dyre bomstasjoner ved kjøpesentrene utafor sentrum, om en har nerver til det.

Byen hadde dessverre aldri mulighet til å ta grep om parkeringsarealene på Langnes og på Pyramiden. Det kostet for mye fordi en da måtte ha ekspropriert arealene. Bomstasjoner kan en derimot sette der hvor politikerne vil. Fins det guts nok i disse politiske miljøene eller er serviliteten blitt for stor i forbindelse med handelsnæringen og det publikummet som valfarter til kjøpesentrene? Er det virkelig ingen som tør å gi blaffen i hele greia og ta et skikkelig tak her?

Vi kan ikke stoppe der heller. Sentrale lovgivere må endre lovene slik at det også blir ulovlig å ha gratis parkering ved kjøpesentre. Her har det buttet imot lenge. Stortingspolitikere tør ikke røre ved såkalt hevdvunne rettigheter som handelsnæringen har skaffet seg. Ære være butikkene for det. De har bare gjort jobben sin, selv om vi trodde det var politikerne som styrte skuta.

Det som trengs nå er politisk vilje til gjennomføring og slutt på det uforpliktende tullpratet vi hittil har blitt tutende ørene så fulle av. Dette er et politisk arbeidsstykke som det må tas tak i med en gang. Det er og blir politikerne som bestemmer her i byen og ikke noen andre.

Hva skulle ellers være vitsen med å holde kommunevalg hvert fjerde år? Nye feiginger inn i kommunestyret?