Blant tidligere vinnerne finner vi alt fra hverdagshelter og ildsjeler til kjente og kjære kultur- og idrettsnavn. Opp gjennom alle årene, siden prisen første gang ble delt ut i 1986, har vinnerne vært en god blanding av ulike typer mennesker. De har til felles at de gjenspeiler iTromsø-lesernes oppfatning av hvem som har fortjent hedersbetegnelsen «Årets tromsøværing» et spesifikt år. Årets vinner er i så måte intet unntak.

Gjennom det meste av 2020 har bekjempelsen av koronasmitte og covid-19 utvilsomt vært det aller viktigste oppdraget vi som samfunn har stått overfor. Mange har gjort en fabelaktig jobb for å begrense pandemien. Alt fra sentrale helsemyndigheter til den enkelte sykepleier. Eller lærer, bussjåfør, frisør og butikkansatt for den saks skyld. Det er selvfølgelig mange, mange andre yrkesgrupper som kunne ha vært trukket fram, for vi har alle i den store dugnaden som dette året har vært, bidratt med det vi har kunnet for å minske risikoen for at koronasmitten skulle spre seg i Tromsø.

Når årets pris går til de ansatte i Tromsø kommunes koronateam, skyldes det den koordinerende rollen og den direkte innsatsen de kommunalt ansatte har hatt i det smittebekjempende arbeidet blant tromsøværingene. Det arbeidet dette teamet har lagt ned i alle ledd er ikke annet enn imponerende: Den gode, saklige informasjonen og de klare anbefalingene fra kommuneoverlege og smittevernoverlege ut til befolkningen.

Standhaftigheten og arbeidsviljen til alle som har jobbet med smittesporing på koronasenteret, og som ved utbrudd har hatt ekstremt lange arbeidsdager. Den tette oppfølgingen av dem som har vært så uheldige å bli smittet. Den krevende håndteringen av utenlandske båter med smitte om bord. Den overbevisende aksjonen mot hurtigruta «Roald Amundsen». Prøvetakingen av byens innbyggere døgn etter døgn, uke etter uke. Fra tidlig morgen til kveld på ulike steder.

Det er denne innsatsen iTromsøs lesere nå vet å verdsette ved å kåre koronateamet til «Årets tromsøværing 2020». Det er utrolig flott, synes jeg, og noe hele teamet bør tar med seg som en vitamininnsprøytning i det videre arbeidet med å bekjempe viruset.

For dessverre er det lite som tyder på at det smittebekjempende arbeidet er over selv om kalenderen snart bikker over i 2021. Selv om nødvendig utstyr er på plass, og vaksinene forhåpentligvis utover nyåret kan rulles gradvis ut, vil det trolig ta flere måneder før alle i Tromsø vil ha fått tilbud om å bli vaksinert mot koronaviruset.

Samtidig er det ventet at man i Tromsø, som ellers i landet, vil kunne oppleve en smitteoppblomstring i etterkant av julehøytiden, ikke minst på grunn av økt sosialt samvær og reising til og fra steder med et større smittetrykk enn vi for tiden har her i Tromsø. Den siste uken er det dessuten kommet bekymringsfulle meldinger om at en ny, mutert variant av koronaviruset, trolig langt mer smittsom enn det opprinnelige, er oppdaget i Storbritannia – og at den alt har spredd seg til andre deler av Europa.

I skrivende stund er riktignok ikke den nye virusvarianten fra Storbritannia oppdaget her i Norge, og vi kan ikke gjøre annet enn å krysse fingrene for at den ikke vil vanskeliggjøre smittevernarbeidet noe vesentlig. Det er uansett grunn til å minne om at Folkehelseinstituttets automatiske modellering for spredning av koronaviruset lenge har anslått at vi vil få en klar smittetopp rundt mars.

Imidlertid er det heftet mye usikkerhet knyttet til anslag om fremtidig smitte, ikke minst på lokalt nivå, så hvilke effekter alt dette til sammen vil ha å si for koronasituasjonen i Tromsø er det nærmest umulig for helsemyndighetene å gi et entydig svar på.

Det som likevel synes helt klart er at vi vil ha behov for et godt og offensivt koronateam i Tromsø også i ukene og månedene som kommer. Hvilke arbeidsbetingelser «Årets tromsøværing 2020» skal kunne ha, er det i stor grad opp til deg og meg å bestemme, gjennom de valgene vi gjør når det kommer til individuell smitteforebygging.

Da vi tidligere i desember ba iTromsø-leserne være med og peke ut årets vinner, ble det umiddelbart klart at dere hadde et par-tre favoritter blant de ti nominerte. Blant dem Tromsø kommunes koronateam, naturligvis.

«Årets tromsøværing 2020» er en svært verdig prisvinner. Vi gratulerer!