De siste 5–10 årene har arbeidsmengden til fastlegene økt betraktelig. Mange fastleger opplever en overbelastning. Flere nyutdannede leger avstår fra å søke på fastlegejobber på grunn av den store arbeidsmengden. Dette går ut over både pasienter og fastlegene.

Pasienter må gå til vekslende vikarer og fortelle om historiene sine om og om igjen. Det er bedre å ha én fastlege å forholde seg til. Fastlegene får flere oppgaver og behovet for å dele arbeidsbyrden er stor.

foto
Marlene Berntsen Bråthen, varaordfører i Tromsø kommune. Foto: Ronald Johansen

Samhandlingsreformen har ført til flere oppgaver uten at finansiering følger med. Vi i Tromsø kommune må gjøre oss attraktive for leger på jobbjakt for at vi skal kunne gi innbyggerne våre de tjenestene de trenger.

I handlingsplanen for allmennlegetjenesten skrives det følgende: Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert.

Ingen av disse gjelder i dag. Det er ikke attraktivt å bli fastlege, det er ikke kvalitet for legene slik det er nå og fastlegene føler seg alene. Skal man virkelig endre dette må det handling til NÅ, ikke om fire år.

Så hvordan kan man løse fastlegekrisen? Først og fremst må man redusere det store arbeidspresset på fastlegene. Man må styrke finansieringen, basistilskuddet må opp! Samarbeidet mellom fastlegene og kommunen er blitt styrket. Vi har hatt flere møter for å finne de gode løsningene sammen.

Vi står i en pandemi og har stått i den i flere måneder nå. Fastlegene er i frontlinjen, dem og flere ivaretar oss når det brenner som verst. Det økonomiske systemet er ikke rigget for den pandemien vi står i nå.

For hvem ivaretar fastlegene egentlig? Nasjonale myndigheter må ta et ansvar her, de må bistå fastlegene! Vi som kommune må bistå fastlegen, hva kan vi gjøre for å bedre situasjonen de står i nå? Vi har hatt møte med én fastlege fra hvert legekontor for å starte dialogen og jobben vi må gjøre.

16. desember gjorde vi følgende vedtak i kommunestyret:

  • En utredning av fastlegeordningen i Tromsø

  • En utredning av basis tilskuddet til fastlegene i Tromsø

Fastlegeordningen er under press. Legene rapporterer om et høyt arbeidspress og et betydelig merarbeid. Vi ser at rekrutteringen av fastleger har blitt vanskelig. Tiden er nå inne for handling! Handlingen må skje nå, ikke om et år. Fastlegene rømmer jobbene sine, dette må vi stoppe.