De siste årene har antallet barn og unge med spiseforstyrrelser økt kraftig, noe som i stor grad skyldes pandemien. Spiseforstyrrelsen anoreksi er den mest dødelige psykiatriske lidelsen i Norge og vi trenger derfor et enda bedre tilbud til disse pasientene. Vi vet at samfunnet kan spare mye, både økonomisk og ikke minst menneskelig, på å forebygge spiseforstyrrelser tidlig.

Det var derfor til stor glede for mange at ROS (Rådgiving om spiseforstyrrelser) åpnet et lavterskeltilbud i Troms og Finnmark høsten 2021. De har kontor i Tromsø og tilbyr gratis støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser. I 2022 besvarte de 892 henvendelser og i mai i år hadde de over tre måneders ventetid.

FrP prioriterer psykisk helse høyt. I vår siste budsjettavtale med den forrige regjeringen, mer enn doblet vi satsingen på å styrke hjelpetiltakene for psykisk syke i revidert budsjett til 650 millioner kroner. Det gjorde vi fordi det var en veldig sterk økning av barn og unge som slet psykisk under pandemien.

Den sterke økningen i støtten til blant annet ROS for to år siden, gjorde at de kunne starte tilbudet i Tromsø og flere andre steder i landet. Dessverre har den nye regjeringen kuttet i det statlige tilskuddet til en rekke frivillige organisasjoner siden de overtok, noe som også rammer ROS sitt uvurderlige arbeid i nord hardt.

De som er rammet av spiseforstyrrelser har ikke plutselig blitt friske på grunn av at samfunnet har åpnet igjen og det ser vi på økningen i antallet som oppsøker hjelp. Det gjør at det meget viktige arbeidet til ROS viktigere enn noen gang. I dag finnes det ingen kommunale tilbud som kan erstatte tilbudet deres, og uten de ville mange svært sårbare mennesker ikke hatt et tilbud i det hele tatt.

26. mai i år hadde Tromsø FrP møte med ROS i Tromsø, som på grunn av de statlige kuttene står i fare for å måtte legge ned på tross av den store pågangen de har av syke som trenger hjelp. Vi kontaktet FrP på Stortinget og allerede 3. juni fremmet FrP følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for at ROS (Rådgiving om spiseforstyrrelser) sikres videreføring av sitt lavterskeltilbud til personer som sliter med spiseforstyrrelser.»

Nå kommer vi tilbake til påstanden til at mennesker med spiseforstyrrelser blir sviktet. For hele gruppa til Ap, Høyre, Senterpartiet og SV stemte imot. Ergo så falt forslaget, og disse partiene svikter spesielt barn og unge med utfordringer.

Det finnes ingen unnskyldning for å stemme imot et sånt forslag. Norge sitt oljefond over 15 tusen milliarder kroner. ROS Troms og Finnmark har et driftsbudsjett på kun 3,5 millioner kroner – for å hjelpe mennesker med spiseforstyrrelser.

Men til ROS Troms og Finnmark, og til dere som benytter dere av og ønsker å benytte dere av tilbudet, vil vi si: Vi gir oss ikke så lett. Vi vet dere trengs, så vi fortsetter kampen.