Den énbeinte dronninga av Yttersia

Foto: Tegning av Odd Klaudiussen