Dagens mediebilde bærer preg av stort engasjement rundt permisjonsfordelingen. Dette er en svært viktig sak som må tas på alvor.

Flere familier har vært aktiv i mediene og fortalt at nye endringer vanskeliggjør hverdagen for flere familier. Flere kvinner har uttrykt at de risikerer å havne i ulønnet permisjon når den nye endringen har trådt i kraft.

Inntil nylig var mødre- og fedrekvoten fordelt i to med 10 uker til hver av foreldrene, der resterende andel var til fri fordeling i familiene. I Fremskrittspartiets program står det at fødselspermisjon og foreldrepenger skal videreføres.

FrP setter valgfriheten først. FrP stoler på at familiene er de best egnede til å ta disse beslutningene om fordeling, og vi anerkjenner at familieforholdene og deres omstendigheter er forskjellige. Troms og Finnmark FrP mener foreldrene er de naturlige beslutningstakerne til å avgjøre hvordan fordelingen av permisjonen bør gjøres hver for seg.

Nå er det imidlertid slik at kvotene dessverre er økt til 15 uker hver, siden Venstre kjempet dette fram i forrige plattform (Jeløya). Dermed er den frie andelen av permisjonen man tidligere kunne fordele blitt redusert. Med andre ord – dette er en sak som FrP ikke har fått gjennomslag for. De borgerlige har tidligere vært pådrivere og vunnet gjennom på området.

Under de rødgrønne var det 14 uker fedrekvote. Da den borgerlige regjeringen tok makten, ble det endret til 10 uker. Men nå er det altså igjen endring som konsekvens av kompromisser og samarbeid.

Venstres familiepolitiske talsperson har sagt at fedre, mødre og barn vil ha glede av at pappaer får en lengre permisjonskvote enn noen gang tidligere. Arbeiderpartiet var rask med å støtte dette, og bidro til raskere behandling av saken.

Arbeiderpartiet trekker fram at de ønsker «et likestilt samfunn der barn skal ha like stor rett til å bli kjent med far». Rødt og SV jubler også, i tillegg til LO og Fagforbundet.

Troms og Finnmark FrP synes det er synd at denne endringen nå er gått igjennom. Vi er tilhenger av at familien har valgfrihet og får tillit til å balansere arbeid og familielivet. Vi vet at det er denne endringen som er bestemt, men et enstemmig årsmøte i Troms og Finnmark FrP har nå bedt stortingsgruppen om å ta omkamp på saken i Stortinget.

Fordi vi sier tydelig JA til valgfrihet for den enkelte familie, og naturligvis også under fødselspermisjon!