Kjære politiker i Tromsø kommune. Visste du at:

  • Vinduene på Tromsdalen bibliotek er fylt med 538 hjerter? Disse er laget i løpet av de siste ukene av store og små tromsdalinger. Selv om ordlyden og designet er ulikt, er beskjeden den samme: Bevar biblioteket i vårt! Engasjementet er så stort – og hjertene så mange – at det lille dagslyset Tromsø har å by på for tiden knapt klarer å lure seg inn i kjelleren på Ekornsenteret.

  • Bakgrunnen for at vi har funnet fram fargestifter og utestemmer er innsparingene i Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for 2021–2024? Her foreslås det at kulturrammen blir redusert med 3,96 millioner kroner i 2021. I planen står det: «Innsparingen vil medføre reduserte åpningstider, og det vil i planperioden vurderes å legge ned ett av to bydelsbibliotek. Innkjøpsstopp av bøker vurderes fortløpende.» Oversatt betyr det at biblioteket vårt snart kan være historie.

  • Antall fysiske besøk på Tromsdalen bibliotek var på hele 24000 i 2019? Dette var en økning på 3500 besøk fra året før. Biblioteket er vårt samlingssted. Et tilbud som er tilgjengelig og gratis for alle. Siden Tromsdalen ikke har noen fritidsklubb eller tilsvarende er det veldig fint for barn og unge å komme innom biblioteket på ettermiddagstid. Her er det hyggelige voksne til stede som gjør det trygt og trivelig. De siste månedene har det vært flere uheldige hendelser i Tromsdalen hvor barn og ungdom har vært involvert. Da er det ekstra betenkelig at et av de positive tilbudene som finnes blir planlagt fjernet.

  • Det er vanskelig å forstå at det skal være tilbudene til barn og unge som ryker først? Vi er alle klar over at Tromsø kommune sine excelark preges av blodrøde tall. Og vi skjønner at det må innstramminger til for å komme på rett kjøl. Men – selv for Tromsøs kommunekasse – er det relativt beskjedent beløp som skal til for å holde dørene til biblioteket i Tromsdalen åpne.

  • Biblioteket i Tromsdalen driver med mye mer enn utlån av bøker? I fjor var det 167 arrangementer her. Flere enn noensinne tidligere. Ifølge biblioteket deltok nesten 2900 personer blant annet eventyrstunder, Lucia-feiring, dukketeater, origamiverksted, spilldag, lesekampanjer og juleverksted.

  • Forslaget om nedleggelse av biblioteket faktisk føles skikkelig urettferdig? Vi har i årevis blitt lovet en ny skole i Tromsdalen. Byens største barneskole er i elendig forfatning og helt fram til i vår var en ny skole i bydelen vår førsteprioritet i kommunen. I administrasjonens forslag til investeringsbudsjett er nyskolen utsatt med minst åtte nye år – og i samme dokument slukkes altså lysene på biblioteket.

  • Stadige nedskjæringer i skolen gjør at vi har ekstra bruk for biblioteket i disse tider? Lærerne ved Tromsdalen skole forteller at den økonomiske situasjonen gjør at de ikke har nok ressurser til å gi elevene den oppfølgingen og ekspertisen som et bibliotek i nærmiljøet gir.

  • Biblioteket er ekstra viktig siden Tromsdalen skole har mange elever med flerspråklig bakgrunn? Biblioteket i skolens nærmiljø er en god arena for elevenes muligheter for å tilegne seg kunnskaper om både språk- og kulturforståelse. Dette er viktige elementer i barnas integreringsprosess.

  • Reinen og Tromsdalen SFO ikke har mulighet til å benytte biblioteket i sentrum? Det finnes ikke penger til bussbilletter – eller ansatte nok til å kunne ta turen over brua.

  • Vi håper at du skjønner alvoret? At du, kjære politiker, leser punktene ovenfor nøye og våger å heve stemmen når forslaget til handlingsplan skal stemmes over i kommunestyret like før jula ringes inn. La alle hjerter glede seg – også de 538 i vinduene på vårt fine bibliotek i Tromsdalen.