26. desember kommer de første vaksinene og det er flere spørsmål som virkelig bør oppklares. Mediedekningen ser ut til å hvile utelukkende på når vaksinen kommer og hvem som får ta den først, men det er flere ting vi bør tenke over før vi kommer så langt. Vaksinen som kommer er testet på et stort utvalg, og man kan med stor sikkerhet si at det kommer til å gå bra på kort sikt.

Det vi ikke vet er hva som skjer innen det første året etter man har tatt vaksinen. Hvis du har hatt covid-19 og er tilsynelatende immun, skal man ta vaksinen da? Det er ikke testet. Jeg mener at vi ikke bare må snakke om hvem som skal få vaksinen først, men også hvem som bør ta vaksinen.

foto
Daniel Hansen Masvik Foto: Privat

Vaksiner er ikke fullstendig uten risiko. Hele prinsippet rundt vaksiner baseres på at man skaper immunitet i hele populasjonen for å utrydde en sykdom. Dette byttes mot den lille risikoen alle de vaksinerte må ta. Det vi ikke vet er hvor stor risikoen for individet er på lang sikt. Hva skjer to år etter man har tatt vaksinen? Det vet vi ikke. Det er umulig å vite. Det er vi helt nødt til å gamble på.

Så er spørsmålet; er den langsiktige og ukjente risikoen av vaksinen verdt å bekjempe covid-19? For mange vil dette være åpenbart, i hvert fall i Norge. La oss se på Thailand, et land med en befolkning på nesten 70 millioner innbyggere. De har hatt 60 dødsfall og omtrent 4.300 smittetilfeller. Det er under ett dødsfall per million innbyggere og 0,0061 prosent smittede. Er det da verdt risikoen å vaksinere hele Thailand?

Hadde samme forhold vært i Norge så hadde vi vært rundt fem dødsfall og omtrent 350 smittede. Jeg ser ikke for meg at dette hadde legitimert særlig kraftige tiltak. Skal vi virkelig møte covid-19 over hele verden ved å vaksinere alle når vaksinen er så utestet på langsiktige konsekvenser? Denne samtalen bør finne sted.

Så er spørsmålet om immunitet. I Norge har nesten 44.000 hatt korona og i hvert fall 43.000 av disse er ikke døde eller innlagte akkurat nå. Skal disse 43.000 ta en vaksine? Er de immune, eller ikke? Hvor testet er vaksinen på dem som allerede har hatt covid-19 og nå er friske?

Det er lite, til ingen, testing på dette. Det virker logisk å skulle anta at man blir immun av å bekjempe viruset. Det ser også ut til å være tilfelle, men det har også i ytterst få tilfeller vist seg mulig å få viruset igjen. I Norge blir dem som har hatt covid-19 bedt om å følge smittevernreglene som alle andre. Andre steder i verden kan de anse seg selv om immun. Uansett vet vi ikke hva som skjer når de tar vaksinen, er det uproblematisk?

Jeg er ingen virolog, eller lege, ei har jeg heller jobbet på et sykehus noen gang. Likevel ser jeg på disse tingene med samme øyne som mange ellers i befolkningen, og jeg er bekymret. Dette bør det finnes svar på. Jeg er villig til å ta en vaksine, men befolkningen må informeres om hvilken risiko vi godtar for å få lov til å komme i gang igjen med livene våre.