Vegvesenet svarer på spørsmål om E8 og blant annet Tindtunnelen 5. mai i iTromsø, etter spørsmål fra Gunnar Pedersen og Tore H Hansen. I svaret har Vegvesenet hevdet opplysninger om Tindtunnelen og østre trase i Ramfjord som er noe fjernt fra virkeligheten, for å si det forsiktig.

Som kjent er vestre E8-trases reguleringsforslag fra Vegvesenet til behandling nå i kommunestyret. Derfor er det viktig for velgerne i Tromsø og de folkevalgte i kommunestyret at opplysninger om prosjektet er mest mulig objektive og korrekte.

Tindtunnelen på 10,5 km, 4-felts og dobbeltløps, med 2 km 4-felts Europavei over Ramfjordmoen er detaljberegnet av Rambøll Norge AS i 2012, og justert med kostnadsindekser for tunneler til 2.564 millioner kroner i 2018 prisnivå.

Vegvesenet oppgir kostnader for Tindtunnelen i 2018 til 4.250 millioner kroner. Denne fantastiske overskridelsen er på 1.686 millioner kroner og cirka 65 prosent er Vegvesenets bidrag til myten om at østre E8 skal koste mer enn vestre trase.

Rambøll Norge AS gjorde en detaljert kostnadsanalyse basert på Tindtunnelens prosjekttegninger. Vegvesenets «beregning» i 2018 er basert på prinsippet «gjett på et tall som passer oss». Denne unøyaktige holdningen er grunnlaget til Vegvesenet for å hevde at vestre E8 er «rimeligere» å bygge.

Vegvesenet har ingen hemninger med å hevde 65 prosent høyere kostnader enn anerkjente rådgivningsfirmaer som blir brukt av Vegvesenet til andre anleggsoppdrag.

Overdrivelsen på 1.686 millioner kroner brukes videre av Vegvesenet til å hevde at østre E8 med Tindtunnelen koster 6–7 milliarder fram til Tromsdalen. Vegvesenet later som veislyngen i Ramfjord rundt Nordbotn inngår i østre E8-trase, en ny tilleggs-bløff.

Vegvesenet gjør rett i å oppfatte at E8 skal helt fram til Tromsdalen. De vet at E8 må til Tromsdalen, men later som E8 slutter på Laukslett, og dermed blir Vegvesenets «vurderinger» noen skjeve og misvisende beskrivelser av fakta. Velgerne, næringslivet og våre folkevalgte er ikke tjent med Vegvesenets feilbeskrivelser. Tvert imot, Vegvesenet er egentlig forpliktet til å levere objektive og hederlige vurderinger. Men for E8 i Vegvesenets region nord gjelder ikke fakta.

Når E8 trekkes videre fra Laukslett til Tromsdalen og Tromsøysundtunnelen, så snakker vi om en helhetlig løsning på østsida med Tindtunnelen. På vestsida fra Leirbakken kan vi anbefale at de bruker en vestre versjon av Tindtunnelen til Tomasjord. Det blir tross alt bedre enn å kjøre rundt Laukslett – Hundbergan – Sandvikhøyden – Berg – Nova – Tomasjord.

Tindtunnelen til Leirbakken blir cirka 1,5 km lengre enn til Ramfjordmoen/østre, det vil si cirka 400 millioner kroner dyrere. Fantasiveien til Vegvesenet rundt Nordbotn skal ikke bygges, det vil si cirka 900 millioner i innsparing der for østre trase. Noe som igjen vil si at østre E8-trase med Tindtunnel koster cirka 900 millioner kroner MINDRE enn vestre. Oppstillingen er som følger:

ØstreVestre
Tindtunnelen til østre eller vestre2.5642.964
Styringsmål (anleggsbudsjett) fra departementet2.3301.890
Bygger ikke «veisløyfa» rundt Nordbotn– 900
Omtrentlig anleggssum3.9944.854

Tallene er i millioner kroner. Vi ser at alternativene kan være noenlunde like hvis man later som man skal bygge Vegvesenets fantasi-vei rundt Nordbotn. Vegvesenets påstand om 6–7 milliarder for å bygge østre E8 med Tindtunnelen kommer her i rett lys.

I anleggsbudsjettet for vestre på 1.890 millioner kroner gjenstår usikkerheter ved at Vegvesenet skal velge brutype, velge brufundament og derved omfang for den lange steinfyllinga. Langs vestre trase fra Hans Larsanes til Sørbotn er det nå gjennomført grunnboringer som viser store masser av leire og silt i veitraseen som blir nødvendig å grave ut, laste opp og kjøre bort, samt finne nye masser, kjøpe inn, transportere og få på plass.

Disse enorme mengdene var heller ikke kjent da anleggsbudsjettet ble beregnet. Når budsjettet ligger an til å sprekke radikalt, så plikter Vegvesenet å underrette Samferdselsdepartementet, som sitter i saksa som oppdragsgiver for den nye reguleringsplanen. Deponier for massene og massetak for nye masser plikter de å ha med i planen.