En utredning fra Arbeiderpartiets nordområdeutvalg fikk direktørene i Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt til å reagere. I et innlegg 28. august stiller Sissel Rogne og Ole Arve Misund noen kritiske spørsmål til forslagene som her presenteres.

Her er de også svært negative til et nytt havsenter som partiets utvalg ser for seg. «Vi ser heller ikke verdien av (nok) et nytt havsenter, og undres over konstellasjonen som her er tenkt. Hvorfor satses det på små institusjoner som i all hovedsak henter sitt innhold fra andre.»

Her er det viktig å komme med en presisering rundt skribentens forundring til at BarentsWatch trekkes fram i forslaget. Det som fremkommer tydelig av innlegget er at direktørene legger feile premisser og manglende kunnskap til grunn for sin engstelse. Vi mener derfor det er grunn til å fortelle hva BarentsWatch faktisk er og hva vi faktisk gjør.

Siden 2010 har BarentsWatch samarbeidet på tvers av etater og forskningsmiljøer gjennom å samle, utvikle og gjøre data tilgjengelig for ulike brukergrupper.

Vi lager tjenester som brukes aktivt av myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner. Og hver tjeneste er et eksempel på en digitalisering som er tilpasset sluttbrukeren, og som gir disse helt nye data å basere sitt arbeid på.

Vi har riktignok ikke like mange ansatte som instituttene, men det betyr ikke at vi ikke oppfyller viktige samfunnsmål. ti ansatte, og om lag 20 engasjerte medarbeidere fra ulike teknologiselskaper, formidler informasjon og kunnskap fra offentlige aktører som velger å dele sine data. Vi bidrar til styrket samhandling på tvers av etater og ulike miljøer. Informasjon som deles med flere bidrar til at kunnskap blir omsatt til handling. Ikke et dårlig utgangspunkt for et havsenter, uavhengig av plassering eller sammensetning.

Når det vises til en portal, kan det være greit å sjekke hva som ligger bak en nettadresse. Eksempelvis tjenester som bidrar at fiskere har et bedre arbeidsverktøy. Eller tjenesten Fiskehelse som viser sykdomstilstanden og lakselus i havbruksnæringen. Eller Arealverktøyet som sikrer et mer helhetlig arbeid med forvaltningsplaner.

BarentsWatch har siden 2014 også utviklet en havovervåkningstjeneste som gir et helhetlig situasjonsbilde for operative etater med ansvar for hav- og kystområdene. Verktøyet bidrar til utvikling av nye tjenesteområder eller oppgaver som tidligere ikke var mulig. Analyser, overvåking og operasjoner kan gjennomføres betydelig mer effektivt og med høyere kvalitet.

Tjenesten Felles ressursregister gir nød- og beredskapsetater mulighet å danne et felles situasjonsbilde av tilgjengelige ressurser som bidrar til å redde liv, helse og miljø.

BarentsWatch har opparbeidet seg en unik kompetanse og kunnskap om digitalisering og tjenesteutvikling. Noe som er nyttig for fiskeren, offentlig forvaltning, næringsliv og for allmennheten, også i et nordområdeperspektiv.