Statseide Avinor eier de fleste flyplassene i landet. I dag drives 8 av Avinors lufthavner med overskudd og 36 lufthavner drives med underskudd. Overskuddet fra de lønnsomme lufthavnene brukes blant annet til å finansiere driften på de ulønnsomme lufthavnene som typisk er mindre flyplasser i distriktene.

En ikke uvesentlig del av Avinors inntekter kommer fra taxfree-salget. I 2017 hadde Avinor totalt 10,1 milliarder kroner i samlede inntekter, hvorav taxfree-salget utgjorde 2,7 milliarder kroner av dette. Taxfree-salget brukes dermed delvis til å finansiere flyplasser i distriktene.

Per i dag organiseres taxfree-salget gjennom anbud, og i dag er det selskapet Travel Retail Norway som har kontrakt på dette ut 2022.

Regjeringen har nylig lagt fram en vurdering rundt de mulige konsekvensene ved om Vinmonopolet skulle overta dette salget.

Konklusjonen er relativt klar og man kan lese; «Dersom det velges en ordning hvor Vinmonopolet får enerett til salg av alkoholholdig drikk på lufthavnene, vil dette innebærer en aksept av en betydelig risiko for at dette vil få negative effekter for lufthavnøkonomien.».

Avinor er selv skeptiske til at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol. Blant annet grunnet høyere kostnader, prisnivået og hva dette vil ha å si for etterspørselen. Samtidig er det usikkerhet knyttet til hvordan omsetningen påvirkes av at to aktører driver salget, en for alkohol og en annen for andre taxfree-varer – Vinmonopolet verken kan eller skal selge parfyme og sjokolade. Det er grunn til å tro at kostnadene ved en slik todeling vil øke.

Avinor anslår at den samlede effekten kan bli 600-1.600 millioner kroner i reduserte taxfree-inntekter. Dette er rett nok usikre anslag, men det er store nok tall til at det bør tas alvorlig.

Spesielt alvorlig bør det tas av alle de som mener vi skal ha et godt rutetilbud i distriktene. For det er nettopp distriktsflyplasser, der mange ikke er lønnsomme, som vil stå i fare om Avinors inntekter skulle reduseres med over 10 prosent.

Derfor håper jeg at parti som Ap, og spesielt Sp, vil tenke seg nøye om når de endelig skal ta stilling til om Vinmonopolet bør ta over salget av alkohol på landets flyplasser.