Det er viktig at ingen misforståelser oppstår når man uttrykker seg offentlig. I mitt intervju om «Jeg føler meg som en annenrangs same», er det noen punkter som jeg ser, når jeg leser det, trenger noen presiseringer:

Mine uttalelser må ikke forstås dit hen at Lene Westeraas verken i styret eller i årsmøtet har stemt for endringen av vedtektene.

Protokollen viser at de tre i styret som foreslo og behandlet den fatale endringen av vedtektene den 5. april, var: Styreleder Inga Ravna Eira, Nils Anders Inga og Niilo Aikio.

Det var en stor maktdemonstrasjon av disse tre og mye lemfeldighet av dem å foreslå endring av vedtektene, uten at alle medlemmene hadde fått uttalt seg før årsmøtet. I det minste burde saken stått på den foreløpige sakslista som tikket inn på min e-post den 19. mars med beskjed om at alle saker som skulle behandles på årsmøtet skulle være kommet inn til styret innen 23. mars. Styret kan ikke unndra seg selv i å følge regler de setter for møtedeltakerne.

LES DEBATTINNLEGGET: «En trist språkopplevelse i forfatterforening»

Lene Westeraas kjente heller ikke til vedtektsendringen før hun, i likhet med oss andre som ble i mindretall, fikk årsmøtepapirene. Mindretallet besto av: Lene Westeraas, Irene Larsen, Susanne Hætta, Marry A. Somby, Rauni Magga Lukkari og Aase Synnøve Falch.