Plastforsøpling har store, negative konsekvenser for næringer innen fiskeri- og havbruk. Også turistnæringer vil berøres av plastforurensede havområder. Derfor vil Venstre tredoble innsatsen for opprydning av plastsøppel på strender, i fjorder og langs kysten, og doble Norges bidrag til det internasjonale arbeidet mot plastforsøpling.

Venstre vil:

• Doble panten på tomgods og utvide panteordningen til plastflasker det i dag ikke er pant på.

• Innføre pant på alle typer plastemballasje av en viss størrelse, som for eksempel plantebrett/plantepotter i plast, plastemballasje knyttet til rengjøringsmidler, spylervæske, maling med mer.

• Etablere et felles nordisk og aller helst europeisk pantesystem, der panten utbetales i det landet der boksen eller flasken blir pantet, uavhengig av hvor den er kjøpt.

• Innføre en returordning for kasserte fritidsbåter.

• Gjøre prøveprosjektet Fishing for Litter til en permanent ordning og utvide den til flere skip og havner. Det må sikres et system der fiskere og andre kan levere marint avfall vederlagsfritt i havn.

• Bygge ut en profesjonell transport- og håndteringstjeneste for marint avfall langs hele kysten med utgangspunkt i eksisterende ressurser og tilpasset lokale forhold.

• Videreføre og styrke tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling gjennom å bevilge 180 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018. En styrking av ordningen bør inkludere muligheter for kommunale tilskuddsordninger for tiltak mot forsøpling og forebyggende arbeid. I tillegg må tilskuddsordningen sikre oppryddingstiltak i mindre økonomisk størrelsesorden enn 250.000 kroner.

• Styrke bistandsprogrammet som ble lansert i stortingsmeldingen Hav i utviklings- og utenrikspolitikken. Venstre vil doble bevilgningene til programmet i neste års statsbudsjett, fra 100 millioner kroner til 200 milloner kroner, så man kan sikre og lukke søppelfyllinger ved verdenshavene.

• Innføre et strengere regelverk og høyere bøter mot marin forsøpling.

Havet har vært livsgrunnlaget vårt i hundrevis av år og har gitt Norge et fantastisk grunnlag for fiskeri og sjømatproduksjon. Vi må forvalte kystlinjen, fjordene og de marine ressursene våre på riktig måte. Med Venstres forslag til å reduserere forsøplingen av havet vil vi kunne sikre disse ressursene for all framtid.