Vår gode kollega og venn, historiker Alf Ragnar Nielssen, gikk bort, 2. februar 2024. Med det mista vi en svært dyktig og høyt skattet historiker.

Alf Ragnar var fast ansatt ved UiT fra 1993 og jobba siden ved både Lofotmuseet og Norsk Sjøfartsmuseum, før han kom nordover igjen og var professor ved Nord Universitet i Bodø til pensjonsalder. I Bodø var han en viktig aktør i forbindelse med utviklingen av historiemiljøet og universitetet som helhet.

Bakgrunnen fra Lofoten satte sitt preg på det meste han gjorde. Med brennende interesse for kystens historie ble hans første store arbeid den imponerende hovedfagsavhandlingen om seinmiddelalderen på Vestvågøya. Han har siden belyst migrasjon fra Nord-Norge til Island i boka Landnåm fra nord, og gjennom Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie grundig analysert den sosiale og økonomiske utviklingen gjennom hele områdets lange historie.

Han vektla den sjøsamiske historien i landsdelen, som han fulgte opp med boka Samisk fortid i Lofoten i 2022 – en svært populær bok. Alf Ragnar sa selv at ingen av hans tidligere verk hadde fått en så entusiastisk mottakelse. Som ellers var det hans evne til å både være faglig grundig og samtidig være en dyktig formidler, som gjør arbeidet hans så interessant og lesbart.

Alf Ragnar har også vært med i spissen for store prosjekter med imponerende resultater. Som forfatter, redaktør og i prosjektledelsen for blant annet Norges fiskeri- og kysthistorie og Nordlands historie trakk han veksler på sine lokalhistoriske kunnskaper og internasjonale nettverk innenfor blant annet fiskerihistorie.

Hans omfattende kunnskaper kom oppbyggingen av Jektefartsmuseet i Bodø til gode. Som museumsmann var han også en viktig støttespiller for Lofotr Vikingmuseum på Borg og Museum Nord, og var til det siste med i utviklingen av det planlagte SKREI-senteret ved Storvågan. Alf Ragnar var en svært populær foredragsholder blant det historieinteresserte publikum i hele den nordnorske landsdelen.

Vi vil minnes Alf Ragnar for sine tydelige faglige meninger, og som med sine brede interesser, store kunnskaper og omgjengelige vesen var en kjær kollega – som vil bli savnet av mange.

På vegne av historikerkollegaer og venner ved Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet: Richard Holt, Sigrun Høgetveit Berg, Alan Hutchinson, Miriam Tveit, Steinar Aas og Wilhelm Karlsen